Home

Achtergrond 2 reacties

‘Bouwstop geitenhouderij Gelderland is dramatisch’

Geitenhouders in Gelderland verzetten zich tegen de provinciale bouwstop. In december besluiten Provinciale Staten mogelijk dat de tijdelijke blokkade wordt omgezet in een definitieve.

Teunis Bultman uit Doornspijk is faliekant tegen de maatregel. Er zijn volgens hem namelijk geen goede argumenten voor, terwijl de gevolgen dramatisch uitpakken.

Bouwstop geitenhouderij

Bultman snapt er nog steeds niets van. Op 30 augustus besloten Provinciale Staten van Gelderland tot een tijdelijke bouwstop in de geitenhouderij. De Statenleden waren tevoren niet op de hoogte gesteld. Bultman was verbijsterd. En nu lijkt het erop dat dat besluit in december wordt omgezet in een definitieve bouwstop, vastgelegd in een provinciale verordening.

De argumenten om de sector aan banden te leggen, zijn flinterdun, zegt hij. Terwijl de bouwstop wel dramatisch voor ondernemers uitpakt. Ook voor hemzelf. Een aantal politieke partijen begint te twijfelen. Hij is hoopvol gestemd, maar moet er wel moeite voor doen om zichzelf moed in te praten.

Geitenbedrijf met 1.500 dieren

Bultman heeft jarenlang met zijn broer een geitenbedrijf gehad in Doornspijk. Vorig jaar besloot hij voor zichzelf te beginnen. Hij kocht een bestaand bedrijf met de bijbehorende milieuvergunning voor het houden van 1.500 melkgeiten. Inmiddels heeft hij opfokgeiten op drie locaties. Plan was om in april 2018 te gaan melken.

Teunis Bultman: “In dit land is het verschrikkelijk moeilijk een bouwstop weer in te trekken.” - Foto: Ruud Ploeg
Teunis Bultman: “In dit land is het verschrikkelijk moeilijk een bouwstop weer in te trekken.” - Foto: Ruud Ploeg

De bouwstop van de provincie Gelderland gooit echter roet in het eten. “Met die 1.500 geiten kan ik aan de gang, maar ik had andere plannen. Mijn droom was om over te stappen op biologisch, maar daarvoor moet ik extra stalruimte realiseren. Mag niet. Ik wil mijn jonge geiten zelf opfokken. Mag niet. Ik zie mogelijkheden om bokjes zelf af te mesten. Gaat met de bouwstop ook niet door. Er mag geen vierkante meter bij. Zo zet de provincie mijn bedrijf op slot, terwijl er geen geit bijkomt. Dat geldt trouwens voor tientallen geitenhouders in Gelderland. Waarom? Er zijn geen goede argumenten voor.”

Effecten op volksgezondheid

Aanleiding voor de bouwstop is de uitkomst van onderzoek in Brabant en Noord-Limburg naar de effecten van veehouderij op de volksgezondheid. Hieruit blijkt dat omwonenden in straal van 2 kilometer rondom geitenbedrijven een licht verhoogde kans op longontsteking hebben. Bultman laat er geen twijfel over bestaan. De volksgezondheid mag niet in gevaar komen. “Natuurlijk niet. Maar dan moet je wel zeker weten dat dat ook het geval is. Nu besluit Gelderland op grond van de uitkomst van dat Brabantse onderzoek. De uitslag daarvan kan niet zo maar worden vertaald naar de Gelderse situatie. Dat gebeurt nu wel en daar worden 100 ondernemers de dupe van.”

Maatregel intrekken

Er is nog een andere reden voor de Gelderse bouwstop. Brabantse geitenhouders, in juli geconfronteerd met een soortgelijke maatregel, zouden de grens oversteken. Bultman: “Onzin, er liggen geen aanvragen van Brabanders. Dat argument wordt erbij gesleept.”

Foto: Hans Prinsen
Foto: Hans Prinsen

De Gelderse gedeputeerde Van Dijk heeft onlangs gezegd dat de bouwstop weer kan worden ingetrokken als uit nader onderzoek blijkt dat er geen relatie is tussen geiten en volksgezondheid. “Dat is wel erg makkelijk gezegd”, zegt Bultman. “Als de tijdelijke bouwstop in december wordt omgezet in een stop voor onbepaalde tijd zitten we daar voor jaren aan vast. In dit land is het verschrikkelijk moeilijk om zo’n maatregel in te trekken.”

Concurrentiepositie

Hij pleit voor nader onderzoek naar de effecten van geitenbedrijven op de gezondheid van omwonenden. “Daaruit zou kunnen komen, dat die relatie er is. Als duidelijk is wat de precieze oorzaak is, kunnen geitenhouders gericht maatregelen nemen. Dat doen we dan, natuurlijk. Maar ik verwacht dat er niets uitkomt. Er zijn nu geen wetenschappelijke argumenten om onze sector voor lange tijd op slot te zetten.”

Maar dat dreigt wel te gebeuren. “De politiek snapt niet wat daarvan de consequenties zijn. Onze sector loopt voorop in de wereld. Als bedrijven niet kunnen ontwikkelen, raken we onze concurrentiepositie kwijt.”

Twijfel bij partijen

Bultman is naast beginnend geitenhouder ook adviseur in zijn sector. Hij heeft ondernemers begeleid bij het schrijven van een zogeheten zienswijze. Een kleine 40 zienswijzen ontving Gedeputeerde Staten. Dat heeft niet geleid tot een andere stellingname. Op 13 december nemen Provinciale Staten een besluit. “Een aantal partijen twijfelt. Daar gaan we onze energie op richten. We nodigen alle partijen vlak voor die bewuste dag uit op een van de gedupeerde bedrijven. Laat ze maar voelen wat het gevolg is van hun besluit.”

Laatste reacties

  • driepint

    Succes Teunis, maar deze strijd ga je waarschijnlijk niet winnen. Je hebt het sentiment tegen en juist daarop willen de politieke partijen scoren.

  • vanvelthoven7

    dit is een eenzijdige discussie bij deze provincie s er wordt vanuit het voorzorgsprincipe een bouwstop opgelegt .nav rapport rivm .daar is inprincipe niks op tegen om het vervolg onderzoek af te wachten ,echter geld deze bouwstop alleen voor een zeer selecte groep van pak hem beet 200 personen .gemeente ,projectontwikkelaars ,bouwbedrijven .gaan gewoon door met bouwen van woningen binnen een straal van 2 km van geitenhouderijen ,dan is er ineens geen voorzorgsprincipe meer en geen risico .als alle geitenhouders en actie groepen die het hoogste woordt voeren als er een geitenhouder wil uit breiden of nieuwvestigen nu ook eens zo actief bezwaar gaat maken tegen al deze nieuw te bouwen woningen ,dan zal het vervolg onderzoek waarschijnlijk spoedig afgerond zijn ,met de waarschijnlijke uitkomst dat het allemaal wel meevalt.dit is gewoon een eenzijdige benadering om de veehouderij uittedunnen .als er andere en grotere belangen gaan spelen kan ineens veel .
    net als de reactie hier boven de politiek wil scoren over de rug van een zeer kleine groep ,wanneer ze zelf getroffen worden door hun eigen maatregel zal de bouwstop er spoedig af zijn ,dit is meten met 2 maten

Of registreer je om te kunnen reageren.