Home

Achtergrond

9 van de 10 ondernemers krijgt geld te laat

Bijna 90% van de Nederlandse bedrijven kreeg in 2015 te maken met achterstallige betalingen door zakelijke klanten. Hierdoor moest 1 op de 5 ondernemers betalingen aan eigen leveranciers noodgedwongen uitstellen.

Dit is voor een vijfde van de bedrijven reden om in het komende jaar de betalingshistorie en het kredietrisico van klanten kritischer onder de loep te nemen. Dat blijkt uit de Betalingsbarometer voor West-Europa waarin kredietverzekeraar Atradius de betalingsmoraal van 3.000 bedrijven in 13 landen heeft onderzocht.

'Uitdagend' economisch klimaat

Atradius noemt het economische klimaat in Nederland voor 2016 'uitdagend'. Uitdagend omdat Nederlandse bedrijven (66%) vaker dan bedrijven in andere Europese landen (59,3%) te maken met oninbare vorderingen, doordat klanten failliet zijn gegaan of hun bedrijf hebben opgeheven. Maar een ander probleem zijn de inningskosten, meer Nederlandse (27,4%) dan West-Europese bedrijven (25,6%) geven aan dat afschrijvingen vaak te wijten zijn de te hoge kosten die het met zich meebrengt uitstaande rekeningen te innen, vooral op de exportmarkt.

Facturen staan gemiddeld 42 dagen uit

Het aantal dagen dat facturen gemiddeld uitstaan is in 2015 in Nederland verder gestegen, met 42 dagen is dat 5 dagen meer dan in 2014. Dat is altijd nog veel minder dan het Europees gemiddelde dat op 48 dagen staat. Volgens Atradius wijst dit op een hogere efficiëntie bij het innen van lang openstaande facturen dan in de meeste West-Europese landen. De betalingstermijnen (gemiddeld 27 dagen) verschillen niet sterk in vergelijking met vorig jaar. Achterstallige facturen worden gemiddeld twee weken na de vervaldatum voldaan. Hiermee scoort Nederland beter dan andere Europese landen, waar dat een week meer duurt.

Dalende gronstofprijzen en tegenvallende groei China

"Het economische klimaat in West-Europa blijft in 2016 in verschillende markten uitdagend. Dit komt vooral door de dalende grondstoffenprijzen en de vertraging van de groei van de Chinese economie. Dit jaar verwachten we weinig verbetering op het gebied van faillissementen. Het absolute niveau van het aantal faillissementen in de eurozone ligt op dit moment nog steeds 66% hoger dan voor de crisis", vertelt Andreas Tesch, Chief Market Officer van Atradius. "Hierdoor neemt de betekenis van diversificatie in de klantenportefeuille en een stevige grip op het debiteurenbeheer toe bij het beperken van betalingsrisico's."

Of registreer je om te kunnen reageren.