‘Tijd rijp voor nieuwe poging oprichting PO’

In een Producenten Organisatie Consumptieaardappelen kunnen telers samenwerken en invloed op de prijs proberen te krijgen. De tijd is rijp voor een nieuwe poging om zo’n organisatie op te richten, stelt de vakbond NAV.

Een aardappelteler kan op allerlei manieren werken aan het verbeteren van het rendement van zijn teelt. De voorwaarden scheppen voor een optimale opbrengst gebeurt van zorgvuldige grondbewerking en bemesting van het perceel en de juiste rassenkeuze tot zorgvuldigheid bij poten en gewasverzorging.

Ook de oogst, bewaring en afzetstrategie zijn individuele keuzes van de boer met invloed op het uiteindelijke rendement. Alleen het weer tijdens het groeiseizoen is een factor die de boer niet kan beïnvloeden. En meestal wordt de prijs op de vrije markt in dezelfde categorie geschaard, vooral ook omdat deze een relatie heeft met het weer of, beter gezegd, met de gevolgen van het weer voor de opbrengst.

De individuele aardappelteler heeft geen invloed op de prijs, maar in een POC zou door samenwerking geprobeerd kunnen worden invloed uit te oefenen op de financiële opbrengst. - Foto: Mark Pasveer
De individuele aardappelteler heeft geen invloed op de prijs, maar in een POC zou door samenwerking geprobeerd kunnen worden invloed uit te oefenen op de financiële opbrengst. - Foto: Mark Pasveer

Het eerste is waar: als boer heb je geen invloed op het weer. Het tweede is maar gedeeltelijk waar: een individuele boer heeft inderdaad geen invloed op de prijs, maar gezamenlijk zouden boeren dat wel kunnen hebben. Daarom is de Nederlandse Akkerbouw Vakbond bezig een Producenten Organisatie (PO) Consumptieaardappelen op te zetten. In een PO kunnen boeren samenwerken en invloed op de prijs proberen te krijgen.

Meer mogelijkheden binnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

In het huidige Gemeenschappelijke Landbouwbeleid heeft een PO veel meer mogelijkheden dan voorheen en kan qua organisatie vrij eenvoudig blijven (zie www.NAV.nl). NAV heeft jarenlang gepleit voor meer ruimte voor boeren in het mededingingsrecht en dat is uiteindelijk gelukt. Een Producenten Organisatie Consumptieaardappelen (POC) waarin een flink deel van de telers is verenigd, is een gelijkwaardige gesprekspartner in de keten en kan effectiever met onze afnemers onderhandelen over bijvoorbeeld contractvoorwaarden en -prijzen dan de individuele teler.

Een POC kan ook samen met onze afnemers kijken hoe we aan de steeds hogere eisen die de maatschappij aan onze productiewijze stelt, kunnen voldoen op een manier dat ook de teler daarvoor een eerlijke prijs krijgt. En ook een betere afstemming van het aanbod op de vraag behoort tot de mogelijkheden binnen de huidige regelgeving.

De leden van de POC maken zelf uit welk onderwerp ze als eerste willen aanpakken

Bij de implementatie van Europese wetgeving in Nederland is het wel cruciaal dat het ministerie van Landbouw die ruimte die een PO nu heeft ook maximaal benut. Daar hebben wij op dit moment nog wel enige zorg over. We hebben met Schouten eindelijk een minister die oog heeft voor de positie van de boer en beseft dat boeren een betere prijs voor hun producten verdienen. Of dat besef ook al voldoende is doorgedrongen tot al haar ambtenaren, is nog even de vraag.

Telers willen vrijheid in bepalen afzetstrategie

Wil een PO een kans van slagen maken, dan is het van belang dat die POC niet de afzet voor de telers hoeft te regelen. Dat is een vorm van binding die veel akkerbouwers te ver vinden gaan. Ze willen de vrijheid houden om zelf hun afzetstrategie te bepalen. De Europese regelgeving biedt deze ruimte voor de aardappelsector en NAV vindt het erg belangrijk dat dit ook op deze manier in de Nederlandse wetgeving wordt vastgelegd.

Onlangs werd in Boerderij gevraagd welk konijn de POC voor de telers uit de hoed zou toveren. De leden van de POC maken zelf uit welk onderwerp ze als eerste willen aanpakken. En hoe meer POC-leden, hoe groter ook het konijn kan worden. Het zou een gemiste kans zijn als we de mogelijkheden om gezamenlijk het rendement van de teelt te verbeteren, zouden laten liggen!

Of registreer je om te kunnen reageren.