Afleveren van fritesaardappelen in het voorjaar. NAV berekende dat de kostprijs voor de teelt van fritesaardappelen in 2024 zo'n 10% stijgt. - Foto: Peter Roek AkkerbouwNieuws

NAV: contractprijzen consumptieaardappelen moeten 10% omhoog in 2024

De NAV meldt dat contractprijzen voor consumptieaardappelen in 2024 met 2,5 tot 3 cent per kilo moeten stijgen, een verhoging van 10% ten opzichte van 2023, om kostendekkend te zijn.

De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) stelt dat contractprijzen voor consumptieaardappelen dit jaar met 2,5 tot 3 cent per kilo moeten stijgen om kostendekkend te zijn. Dit is nodig door stijgende kosten voor arbeid, grond en gewasbescherming, ondanks dalende meststoffen- en energieprijzen. Voor 2024 wordt de kostprijs iets hoger verwacht dan in 2023. De kostprijs afland is 18,8 cent per kilo op kleigrond en 24,2 cent per kilo uit de schuur. Op zandgrond is dit respectievelijk 15,5 en 20,2 cent per kilo.

Risicopremie van 15%

De NAV rekent met een risicopremie van 15% bovenop de kostprijs. Dit reflecteert het risico dat telers nemen. Door veranderend weer en beperkte gewasbeschermingsmiddelen wordt deze premie steeds belangrijker. Met de premie komt de gewenste opbrengstprijs afland op kleigrond op 21,6 cent per kilo en 27,8 cent per kilo uit de schuur. Voor zandgrond zijn deze prijzen 17,8 en 23,3 cent per kilo.

Jaarlijkse berekening door NAV

Sinds 2010 voert de NAV jaarlijkse kostprijsberekeningen uit. Deze berekeningen zijn gebaseerd op gemiddelde kosten voor bedrijven die op klei- en zandgrond telen. Er worden twee aflevermomenten in de berekening opgenomen: afland in september en uit de schuur in maart/april. De volledige berekening is beschikbaar op www.nav.nl/bereken-je-kostprijs/. Hier kunnen telers hun eigen kosten en verwachte opbrengsten invullen om hun kostprijs te berekenen.

Beheer
WP Admin