AlgemeenNieuws

Zuid-Holland: ganzen met rust laten in strenge winter

Den Haag – Overwinterende ganzen in Zuid-Holland moeten met rust gelaten worden bij streng winterweer, ook als ze op kwetsbare gewassen zitten. Die aanvulling op het ganzenbeleid is donderdag aangenomen in Provinciale Staten van Zuid-Holland.

In normale weersomstandigheden mogen de ganzen van deze percelen verjaagd worden met ondersteunend afschot, maar moeten ze verder met rust gelaten worden. In Zuid-Holland geldt een winterrust van 1 november tot 15 februari, en in een deel van de provincie tot 1 maart. Overzomerende ganzen worden bestreden, conform het ganzenplan van de G-7, dat in 2013 sneuvelde. Welke aantallen ganzen in de zomer acceptabel zijn, is niet vastgesteld, evenmin als een referentiebedrag voor de schade die ze mogen aanrichten.

Beheer
WP Admin