Ophalen van drijfmest op een varkensbedrijf. - Foto: Van Assendelft Fotografie VarkensColumn

‘Zoeken naar intrinsieke waarde van varkensmest’

Mestafzet is extra duur doordat de waarde van het product onvoldoende wordt benut en onderbouwd.

Een rekensom van mestcoöperatie Mestac toont dat alleen het concentraat uit de dunne fractie van varkensmest al veel geld waard is. Omgerekend naar de kunstmestprijs van afgelopen maart bijna € 24 per ton. Het concentraat betreft een derde van het volume van een kuub ruwe varkensmest, bij Mestac. Bijna de helft is loosbaar water en 20% van het volume is de dikke fractie. Deze gaat de grens over.

Stap 2: optimaliseren

Nu mestverwerking meer vorm krijgt in Nederland zal geleidelijk ook meer aandacht uitgaan naar betere verwaarding van het eindproduct. Dit zorgt op den duur voor kostprijsverlaging voor de veehouder. De mogelijkheden zijn divers. Schoon water uit mest is geld waard omdat water na drie droge jaren opeens een schaars product blijkt te zijn. De dikke fractie met veel fosfaat is tevens een kostbaar goedje in de vorm van bodemverbeteraar. De kunst is een goede product-marktcombinatie te maken van deze dikke fractie. Het concentraat is benoemd.

Kosten gaan voor de baten

De kosten gaan echter voor de baten. De jonge varkenshouder Coen Bessembinder is ook bereid te investeren in mestafzet. Hij heeft voor drie jaar getekend bij Twence. Misschien voor de korte termijn niet de goedkoopste oplossing, maar wel een verantwoorde. Twence zorgt ervoor dat alle mineralen uit de varkensmest weer een bestemming krijgen, nadat het gas eruit is gehaald.

Mest als waardevolle grondstof

Deze kringloopaanpak van mineralen is de toekomst. De varkenshouderij ontkomt er niet aan om een maatschappelijk geaccepteerde oplossing voor de mest te vinden. Dat mag op termijn geen discussiepunt meer zijn. Dat betekent eerst mogelijk nog investeren. Op termijn zal het echter de kostprijs verlagen omdat mest geen afvalproduct meer is, zoals dat nu nog veel wordt gezien, maar een waardevolle grondstof.

Reacties

  1. Even ‘rijk’ rekenen.
    Uit 2,9 ton mest maakt men 1 ton mineralenconcentraat dat een waarde heeft van 24 euro per ton. €24/2,9 ton= 8,27 € per ton mest.

    Uit 5 ton mest maakt men 1 ton dikke fractie dat een waarde heeft van 9,60 euro per ton. €9,60/5 ton= 1,92 € per ton mest.

    Waarden opgeteld € 10,19 per ton mest.

    Dat is dan nog exclusief de kosten, maar daar wordt geen informatie over gegeven in dit artikel.

  2. Volgens de rekenmethode die in een eerder artikel gebruikt is zou je voor de waarde van de dikke fractie, geteld met 20 kg fosfaat ton en een fosfaatprijs van 48 euro per 100 kg, op een waarde van €9,60 per ton dikke fractie komen.

Beheer
WP Admin