Coen Bessembinder (28) heeft in Wierden een bedrijf met 4.500 vleesvarkens. In Heeten gaat hij uitbreiden van 3.700 naar 6.300 vleesvarkens. Vanaf volgend jaar mei gaat Bessembinder varkensmest leveren aan Twence voor verwerking. - Foto: Ronald Hissink VarkensInterview

Varkenshouder: ‘Mest verantwoord afzetten van belang voor sector’

Vanaf volgend jaar mei gaat Coen Bessembinder varkensmest leveren aan Twence voor verwerking. ‘Je betaalt bij Twence ongeveer € 2 per kuub meer dan de huidige marktprijs.’

Familie Bessembinder gaat vanaf volgend jaar varkensmest leveren aan de verwerkingsinstallatie van Twence in Zenderen. Een keuze die voor een belangrijk deel uit sectorbelang is ingegeven, vertelt Coen Bessembinder. “Voor de regio Twente waar wij boeren is het goed dat een deel van de mest definitief van de markt verdwijnt.”

Wat is dat sectorbelang?

“Mestverwerking zorgt regionaal voor verlichting op de mestmarkt. De eerste contacten met Twence zijn van zo’n tien jaar geleden. Nu het dan zover is, moet je als varkenshouder ook je steentje bijdragen om de mest verantwoord af te zetten. Twence is eigendom van een aantal gemeenten en gaat de verwerking zorgvuldig doen. Bijvoorbeeld doordat ze alle energie en mineralen uit de mest halen en weer benutten. De mest verdwijnt echt uit de sector. Maatschappelijk is dit een verantwoorde aanpak waar wij achter staan.

Een andere reden om in te tekenen is de bedrijfszekerheid. Als de afzet eenmaal op gang is, wordt de mest jaarrond afgehaald. Wij hebben standaard vleesvarkensmest. Dat raak je niet altijd even makkelijk kwijt.”

Waar blijft jullie mest nu?

“Een loonwerker hier in de regio die ook veel doet in mest haalt de varkensmest op. Hij brengt het naar Drenthe waar het verder wordt verwerkt en dikke fractie vervolgens wordt geëxporteerd.”

Wat is het effect op de afvoerprijs van de mest?

“Je betaalt bij Twence ongeveer € 2 per kuub meer dan de huidige marktprijs. Dat is natuurlijk best veel geld. Wij hebben voor 4.000 kuub ingetekend. Toch vinden we het uit sectoroogpunt belangrijk om in te tekenen. Als Twence draait, zakt hier vermoedelijk de marktprijs. Daar profiteren wij ook weer van op ons andere bedrijf in Heeten. Er zullen vermoedelijk wel varkenshouders zijn die afwachten en de mestverwerking aan collega’s over laten. Die profiteren mogelijk van een lagere mestprijs. Ik vind mestafzet een sectorverantwoordelijkheid waar iedere varkenshouder een bijdrage aan moet leveren.”

Hoe groot is het percentage dat naar Twence gaat?

“Dat is 45% van het totale, huidige volume. In Wierden zitten 4.500 varkens. De mest daarvan gaat bijna allemaal naar Twence. Dit vanwege de kortere afstand. In Heeten breiden we uit van 3.700 naar 6.300 vleesvarkens. De mest daarvan blijft dezelfde intermediair halen.”

Kunnen jullie overweg met een driejarig contract?

“Ja, voor ons is drie jaar prima. Vijf jaar was ook nog acceptabel, zoals aanvankelijk mogelijk was. We letten ook op de euro’s. Maar het is ook belangrijk dat een deel van de mest definitief, op verantwoorde wijze, van de markt verdwijnt.”

Reacties

  1. Prima hoe deze mensen over mestverwerking denken.
    Als we allemaal een gedeelte bij een mestverwerker aanbieden blijven de mestverwerkers gezond en zal mestprijs over de hele linie zakken.

Beheer
WP Admin