De hal van Twence waarin de verwerking gaat plaats hebben. Op de achtergrond de bouw van de silo's. - Foto's: Ronald Hissink VarkensAchtergrond

Contouren mestverwerker Twence zijn zichtbaar

Het is zo ver. Bij afvalverwerker Twence is men gestart met de bouw van een mestfabriek. Deze komt op de voormalige stortplaats van Twence in Zenderen. Half april zijn de contouren van de installaties al zichtbaar.

Bouwvakkers hebben een deel van de bekisting gezet voor één van de drie tanks die naast de hal komen. Het gaat om tanks met een doorsnee van 32 meter en een hoogte van 12 meter. In twee van de drie tanks wordt de varkensmest vergist. De andere tank wordt gebruikt als opslag.

In de enigszins futuristisch ogende hal die voor de tanks staat, wordt ook gewerkt. De bodem wordt geëgaliseerd en klaargemaakt om te bouwen. In de bestaande hal wordt een nieuwe, volledig gesloten ruimte gemaakt. In deze ruimte gaat de verdere verwerking plaatsvinden van de mest, nadat deze is vergist. Ook lossen de chauffeurs daar hun auto’s. Alle bewerkingen van de mest, inclusief de aan- en afvoer van de producten vindt binnen plaats. De omgeving mag niets merken van de aanwezigheid van de mestverwerker. Om te voorkomen dat onaangename geurtjes naar buiten dringen, wordt de hal tevens voorzien de meest geavanceerde luchtwassers, vertelt Arno Brandwagt, accountmanager bij Twence.

Lees verder onder foto

De vloeren van de opslagtanks zijn gestort. Er wordt al gebouwd aan de wanden.
De vloeren van de opslagtanks zijn gestort. Er wordt al gebouwd aan de wanden.

Deadline mei 2022

Bij Twence kunnen ze nu dus echt vooruit kijken en hebben ze een deadline om naar toe te werken. In mei 2022 moet namelijk het eerste biogas uit de varkensmest zijn gewonnen. Anders kan het bedrijf geen aanspraak meer maken op de SDE-subsidie voor groen gas. De subsidieaanvraag is daarna verlopen. Het proces om zover te komen, was lang. Bijna tien jaar als de mestverwerker in 2022 draait. Het was daarom een enorme ontlading voor alle betrokkenen toen Twence 28 oktober 2020 groen licht kreeg van de Raad van State om mest te mogen verwerken in Zenderen. Sinds die dag waren de vergunningen onherroepelijk.

Voor de geïnteresseerde varkenshouders was het ook een mooie dag. Zij hadden nu duidelijkheid. In de voorgaande jaren heeft Twence al mest vastgelegd van varkenshouders, maar die contracten waren verlopen. De contracten die afgelopen winter zijn aangegaan, zijn definitief. Twence gaat jaarlijks 250.000 kuub varkensmest verwerken. Van dat volume is 80% gecontracteerd. De betrokken varkensboeren hebben jaarlijks gemiddeld tussen de 1.000 en 1.500 kuub mest per bedrijfslocatie vastgelegd bij Twence. De varkenshouders doen doorgaans niet alle mest naar Twence, maar zetten ook een deel af op de vrije markt. Bijvoorbeeld dat percentage waar geen verwerkingsplicht voor geldt. Op verzoek van de varkenshouders hebben de contracten allemaal een looptijd van drie jaar. Aanvankelijk was het de bedoeling om ook overeenkomsten voor vijf en tien jaar te sluiten. Voor looptijden langer dan drie jaar vinden de varkenshouders de onzekerheid te groot. Enerzijds is het voortbestaan van de sector in deze omvang onzeker. Anderzijds zijn er veel onzekerheden omtrent de mestmarkt. Denk aan de toekomstige mestwetgeving en het toekomstige aanbod op de mestmarkt.

Lees verder onder foto

Onder de overkapping komt een compleet dichte hal voor de verwerking van de mest. Alle processen vinden in deze gesloten ruimte plaats.
Onder de overkapping komt een compleet dichte hal voor de verwerking van de mest. Alle processen vinden in deze gesloten ruimte plaats.

Nog ruimte voor meer aanbieders

Bij Twence is dus nog ruimte voor extra varkensmest. Het tarief bedraagt € 17 per kuub plus een transporttoeslag die begint vanaf € 3 per kuub. Voor dit bedrag is een varkenshouder volledig ontzorgd. Een aangesloten intermediair zorgt dat de mestopslag bij de boer leeg blijft. De varkenshouder voldoet tevens aan de verwerkingsplicht. Twence zorgt voor de verdere verwerking en verwaardig van de mest. De dikke, fosfaatrijke fractie gaat als meststof naar het buitenland, 25.000 ton op jaarbasis. De kaliummeststof gaat in Nederland over het land, 15.000 ton op jaarbasis. De stikstof in de mest wordt gestript en als ammoniakwater gebruikt voor de rookgasreiniging van verbrandingsinstallaties van Twence zelf. Jaarlijks wordt 200.000 kuub schoon water geloosd en levert de fabriek vijf miljoen kuub groen gas. Een kuub verse varkensmest levert onder deze omstandigheden maximaal 20 kuub biogas. De infrastructuur voor de gaslevering ligt al tot op het terrein van Twence in Zenderen, locatie Elhorst-Vloedbelt. Twence kiest voor monovergisting van de mest, dus zonder gebruik van co-producten.

Lees verder onder foto

De bekisting voor de twaalf meter hoge wanden van de opslagtanks wordt gebouwd.
De bekisting voor de twaalf meter hoge wanden van de opslagtanks wordt gebouwd.

Afzet ook dichtgetimmerd

Aan de afzetzijde heeft Twence ook voor drie jaar zijn zaken geregeld. Het bedrijf zelf spreekt daarom van een structurele oplossing voor de afzet van varkensmest. Het werkgebied is Twente en een deel van Salland en de Achterhoek. In dit gebied zitten de varkensbedrijven die leveren aan de mestverwerker.

In 2025 lopen de contracten tussen Twence en de varkenshouders af. Bij de mestverwerker zijn ze op diverse scenario’s voorbereid, verklaart Brandwagt. Arno Brandwagt: “De afzetkosten van varkensmest kunnen dan € 25 per kuub zijn, maar ook € 15. Daar moeten we wel klaar voor zijn. Maar we zien nog mogelijkheden voor optimalisatie en verlaging van de kostprijs.” Twence mestverwerking wil daarom komende jaren ook gebruiken om zijn kostprijs omlaag te krijgen. Daar zijn meerdere mogelijkheden voor, zowel aan de aanvoer- als afvoerzijde. Door bijvoorbeeld versere of dikkere mest te collecteren zal het rendement van de vergister stijgen. Mogelijk is het in 2025 zover dat een deel van de mineralen als kunstmestvervanger is af te zetten. De politieke besluitvorming omtrent kunstmestvervangers volgt men bij Twence vanzelfsprekend ook op de voet. Een andere optie is de dikke fractie verder te bewerken, desnoods tot korrels, zodat deze meer opbrengt. De insteek van Twence is namelijk dat de mestfabriek ook na 2025 gewoon op vollast doordraait.

Wat levert mest mij op? Lees het in onze nieuwsbrief varkensmest

[wptripolis type=subscribe database=XmsY6L9ESk2Y_80wAIWyBA fields=Yy9B9ZrW8hKH1hnKcJUNtA,_ESBdOmDqJ59645WcIp9ew subscribegroup=uTaWnxrG5xcK5fy2dD5Tkw]
De nieuwsbrief verschijnt maandelijks op woensdag. Door op ‘Inschrijven’ te drukken ga je akkoord met de voorwaarden.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief varkensmest en ontvang maandelijks gratis artikelen die normaal alleen te lezen zijn voor abonnees.
Beheer
WP Admin