De installatie van Mestac. De coöperatie verwerkt varkensmest tot een dikke fractie, loosbaar water en mineralenconcentraat. - Foto: Bert Jansen VarkensNieuws

Concentraat van varkensmest is € 24 per ton waard

Volgens berekening van mestcoöperatie Mestac is een ton van hun mineralenconcentraat € 23,86 waard, inclusief btw.

De waarde is bepaald op basis van de kunstmestprijs van afgelopen maart. Mestac werkt met mestscheiding en omgekeerde osmose als belangrijke technieken. Per ton aangevoerde varkensmest blijft 20% dikke fractie over, 46% loosbaar water en 34% mineralenconcentraat. Qua bemestingswaarde is dit concentraat uit de Mestac-installatie vervolgens dus € 23,86 per ton waard.

Kunstmestvervanger

Het mineralenconcentraat uit de varkensmest van Mestac moet de concurrentie aan met kunstmest. Van kunstmest wordt vaak gezegd dat dit eenvoudiger en goedkoper aan te wenden is dan concentraat. De coöperatie daarentegen betoogt dat de uitrijkosten van hun mineralenconcentraat royaal worden gecompenseerd door de bemestingswaarde van het product. Bovendien bevat het mineralenconcentraat een breder pallet aan voedingsstoffen dan met kunstmest het geval is. Volgens Mestac leveren zij ook mineralenconcentraat met een stabiele samenstelling, zodat de gebruiker weet hoeveel meststof hij toedient.

Het mineralenconcentraat, zoals na omgekeerde osmose wordt verkregen, heeft code 120. In het kader van een pilot mag het dus als kunstmestvervanger worden aangewend. Volgens de coöperatie is het concentraat geschikt voor gebruik op grasland, bouwland en in de boomteelt.

Reacties

  1. Zover ik weet betaald Mestac nog steeds om van zijn dikke fractie af te komen. Dit soort rekensommetjes zijn een papieren werkelijkheid. Mestoverschot probleem proberen aan de achterkant op te lossen is kortzichtig en contraproductief.
    Er is maar een oplossing voor het mestoverschotprobleem en die oplossing begint gelukkig ook in Den Haag door te dringen.

  2. Toen ik ergens in de tachtiger jaren tijdens het uitrijden werd ingehaald door de stront begreep ik pas dat ik in Nederland nooit boer zou worden. Leraren op de lagere landbouwschool sneden het onderwerp overbemesting in onze regio begin tachtiger jaren al aan. Mest is een probleem voor een ieder die niet genoeg grond bezit om het op een verantwoorde manier tot waarde te brengen. Initiatieven zijn er genoeg maar die lopen om vele redenen meestal op niets uit.

  3. Minus de kosten om van varkensmest kunstmestvervanger te maken en op plaats van bestemming te krijgen

    1. Uit 2,9 ton mest maakt men 1 ton mineralenconcentraat dat een waarde heeft van 24 euro per ton. €24/2,9 ton= 8,27 € per ton mest. Dat is dan nog exclusief de kosten, maar daar wordt geen informatie over gegeven in dit artikel.

Beheer
WP Admin