Foto: Anton Dingemanse AkkerbouwFoto

Zo verloopt de industriële productie van bokashi

Loonbedrijf Van der Maas uit het Zeeuwse Oosterland heeft een lijn voor industriële bokashi productie opgezet. Van der Maas zet reststromen uit kassen, snoeihout en bermhooi om in bokashi. Het eindproduct gaat naar de landbouw.

In deze machine worden de basismaterialen gemengd. Van der Maas mengt geen mest mee omdat dan de bokashi niet meer geldt als bodemverbeteraar maar onder de mestwet valt.

Van deze kastelers ontvangt Van der Maas hun versleten planten. Deze zijn door hun hoge vochtgehalte minder geschikt voor biogas. Deze foto is een handvol basismateriaal van de zachte fractie uit het snoeisel.

Het snoeihout wordt in deze machine geshredderd waarbij het via de elevator wordt gescheiden in zachte materiaal voor de bokashi en hard materiaal (hout). Het houtachtig materiaal is bestemd voor een biogasinstallatie die eigendom is van enkele kastelers in de buurt.

Een andere grondstof zijn de zachte delen van snoeihout. De damp die hier uit deze losse hoop komt laat zien wat het verschil is tussen bokashi en compost. In deze losse hoop kan de zuurstof makkelijk indringen en zo het broeiproces op gang brengen. In bokashi is de lucht uitgeperst zodat zuurstof weinig kans maakt om broei te veroorzaken. De temperatuur in een bokashi hoop wordt hooguit 40 graden.

Een van de grondstoffen voor bokashi is bermmaaisel. Het touw wordt van de balen gehaald en apart gehouden. Dan wordt het los geschud zodat het zich makkelijk laat mengen.

Een handvol bokashi na 8 weken in de hoop. Dit is klaar om uitgestrooid te worden. In de regel wordt 15 tot 20 ton per hectare uitgestrooid. Het beste moment van uitrijden is afhankelijk van het moment van grondbewerking en van de grondsoort. Op zware grond lijkt het najaar het meest geschikt en op lichte grond het voorjaar.

Wel worden bacteriën in vloeibare vorm toegevoegd. Deze zorgen voor de afbraak van cellulose en verbeteren de omzettingsprocessen in de bodem. Daarnaast wordt er oergesteentemineraal in poedervorm bijgevoegd. Dat voorkomt negatieve schimmelopbouw en gaat rotting tegen. Alles bij elkaar zorgt dat voor een betere humusopbouw in de bodem.

Als de hoop is opgebouwd wordt die afgedekt met folie om zuurstofindringing tegen te gaan. Kiemende onkruidzaden worden hierdoor letterlijk in de kiem gesmoord. Van iedere bokashi hoop worden monsters genomen die in laboratorium worden geanalyseerd. Hier wordt gekeken naar het aantal kiemkrachtige zaden in het eindproduct en wordt de C/N verhouding bepaald.

De bokashikuil wordt op dezelfde manier opgezet als die voor veevoer. De shovel stort zijn vracht en rijdt die stevig aan om zoveel mogelijk lucht eruit te persen. Hierdoor komt het koud-fermentatie proces goed op gang.

Met een shovel wordt het mengsel naar de kuil gebracht. Bij bokashi is duidelijk sprake van een regionale kringloop. De gewasresten, snoeihout en het bermhooi zijn uiteindelijk vanuit de bodem ontstaan en als bokashi worden ze vervolgens als bodemverbeteraar weer aan de bodem toegevoegd.

Reststromen van verschillende oorsprong worden gemengd om een zo homogeen mogelijk mengsel te krijgen als basis is voor bokashi. - Foto's: Anton Dingemanse

Beheer
WP Admin