Premium
Geen depostiebeleid gebaseerd op Aerius, maar emissiedoelen per bedrijf voor ammoniak, lachgas, methaan en een stikstofbodemoverschot per hectare. En invoering van verhandelbare emissierechten. Daarvoor pleiten vier landbouwkundigen van WUR. - Foto: Herbert Wiggerman AlgemeenInterview

WUR-landbouwkundigen: ‘Er moet veel meer komen dan € 25 miljard’

Reacties

  1. Aerius en het OPS model worden gewoon gebruikt om de depositie te berekenen. Die berekening is veel te hoog. En daar wordt dan de emissiereductie per bedrijf op berekend. Gewoon de volgende zwendeltruc uit Wageningen.

  2. Kijk eens, nu de waarheid langzaam maar zeker naar boven komt na onderzoek door de universiteit van Amsterdam moeten de zogenaamde stikstofdeskundigen wakker worden. Beetje laat hè, jullie wisten al lang dat Aerius boeren onterecht als stikstofvervuiler aanwijst, dat depositie op de natuurgebieden niet kan worden bewezen, alles verzonnen door jullie collega’s Erisman en De Vries. Dus nu snel over naar het volgende rampsysteem om de boer te pakken te nemen: normen voor uitstoot volgens een model en met kortingen dit en dat en de boer zoekt maar uit hoe hij daaraan voldoet,. Denk niet dat we daar nog intrappen. Elk nieuw verzinsel wordt nu vooraf door onafhankelijke onderzoekers getoetst. Jullie ‘wetenschappers’ hebben jaren lang grote leugens overeind gehouden met immense maatschappelijke schade. Wie neemt verantwoordelijkheid??

  3. De werkelijkheid is dat ze kiezen voor een ‘koude sanering’ dmv afbouw derogatie, zo tref je vooral kringloop bedrijven, maar dat verrek ze schijnbaar niks.

  4. Gerard Ros: “Landelijk en provinciaal heb je Aerius en de kritische depositiewaarde KDW nodig. Maar Aerius gebruiken om de bijdrage van een individueel bedrijf te bepalen op het ammoniakprobleem, dat kan niet en moet je ook niet willen.”
    Tja, nu Aerius niet meer houdbaar is durft Ros dit wel te zeggen maar waarom zei hij dit 5 jaar geleden niet?

    De laatste 30 jaar zijn de diverse emissies vanuit de landbouw al enorm gedaald. Heeft dit effect gehad op het milieu? Als je de ‘deskundigen’ mag geloven niet want de staat van de natuur gaat keihard achteruit. Ik zou van deze vier heren dan ook graag horen wat de bewezen effecten op de natuur zullen zijn als aan alle nieuwe emissie eisen wordt voldaan. Als zij daarover geen garanties kunnen geven dan is dit het zoveelste rapport van 78 pagina’s met prietpraat.

  5. Een hele heisa opzetten of gewoon de normen wat ophogen. Gelukkig/hopelijk doet Frankrijk niet met die onzin mee en loopt onze kostprijs niet uit de maat. Nederland is bezig de boeren uit te zetten.

Beheer
WP Admin