Wisselende reacties op actieplan varkenshouderij - Foto: Mark Pasveer VarkensNieuws

Wisselende reacties op actieplan varkenshouderij

Politieke partijen reageren verdeeld op het Actieplan vitalisering varkenshouderij, dat de varkenshouderij (POV), het ministerie van Economische Zaken en de Rabobank hebben gepresenteerd. CDA, VVD en SGP zijn positief over het plan. PvdD ziet meer in een forse krimp van de varkenshouderij.

Ook Stichting Natuur en Milieu vindt dat de varkensstapel met 30% moet krimpen om een goede toekomst voor de sector in Nederland te hebben.

VVD

VVD-Kamerlid Helma Lodders complimenteert de commissie-Rosenthal. “Het feit dat de sector zelf de handen ineen heeft geslagen en met een concreet actieplan komt kan op steun van de VVD rekenen”, aldus Lodders. “Het rapport bevestigt dat de sector erg onder druk staat. Bovendien is de politiek in de kostenreductie wat mij betreft zeker aan zet. De uit de hand gelopen kosten voor keuringen door de NVWA en de bovenwettelijke eisen die gesteld worden zijn hierbij voorbeelden. Als de overheid bovenwettelijke wensen heeft, en deze oplegt aan de sector moet zij wat mij betreft de portemonnee trekken. Het kan niet zo zijn dat we de kosten van maatschappelijke wensen eenzijdig bij een sector neerleggen”, vindt Lodders.

SGP

SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf vindt het goed dat er een stevig plan ligt. “Dat is een goede zaak. Niets doen is geen optie. Veel bedrijven zitten in zwaar weer. Het licht aan het eind van de tunnel blijft echter nog uit”, aldus Dijkgraaf. “Nu is het van belang dat ook andere partijen, zoals supermarktketens, slachterijen en provincies, aanhaken. Samen de schouders eronder”, aldus Dijkgraaf. “Ik hoop dat Van Dam zijn toezegging om de keuringskosten te verlagen snel gestalte geeft. Dat kan hij met een druk op de knop regelen.”

CDA

Jaco Geurts (CDA) vindt het plan ambitieus. Hij vindt het lovenswaardig dat de sector en de Rabobank samen aan de slag zijn gegaan en roept de retail op een positieve grondhouding aan te nemen richting het Hollandvarken.

PvdD

De Partij voor de Dieren vindt het onbegrijpelijk dat de staatssecretaris het plan omarmt. “Het zojuist verschenen Actieplan Vitalisering Varkenshouderij gaat nog steeds uit van bulkproductie, verdere schaalvergroting en export. Daarmee komt het actieplan niet tegemoet aan de groeiende maatschappelijke wens van kleinschalige veehouderij. Het rapport gaat volledig voorbij aan de recente analyse van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid die stelt dat de eenzijdige  focus op export kritisch tegen het licht  gehouden moet worden”, aldus de PvdD.

“Echte vitalisering vraagt om een drastische hervorming waarin ingezet moet worden op verminderen van de varkensstapel met 70% en een omslag naar een bedrijfsvoering waar het varken zijn natuurlijke gedrag kan vertonen, in harmonie met natuur, milieu en de leefomgeving”, vindt de partij.

Natuur en Milieu

Stichting Natuur en Milieu vindt dat minder varkens de enige oplossing is voor de varkenshouderij en vindt dat de varkenshouderij moet 30% moet inkrimpen. De focus van het rapport ‘Vitalisering Varkenshouderij’ ligt volgens Natuur & Milieu te veel op de promotie van bulkproductie voor de export onder de noemer Hollandvarken.

“Niet bulkproductie maar onderscheidende producten, zoals Livar, Heydehoeve en Keten Duurzaam Varkensvlees hebben de toekomst. De vraag naar duurzaam voedsel is de afgelopen jaren met 95 procent gestegen. Dáár moet de markt op inspelen, niet op bulkproductie’, aldus Sijas Akkerman, hoofd Voedsel bij Natuur en Milieu. Hij stelt voor om de boeren die onder de stoppersregeling vallen niet pas in 2020, maar nu moeten stoppen met hun bedrijf.

Wakker Dier

Wakker Dier keurt het plan in grove bewoordingen af. De organisatie vindt het plan ‘zo dom als het achtereind van een varken.’ De organisatie is kritisch op de plannen om het aantal varkenshouders wel te verminderen, maar het aantal dieren niet. Wakker Dier begrijpt niet dat Van Dam het plan ondersteunt. Wakker Dier verwacht dat het plan voort gaat op de weg ‘die de maatschappij niet willen: meer schaalvergroting, meer mest, minder boeren en hetzelfde rotleven voor varkens’.

Beheer
WP Admin