Foto: Mark Pasveer AlgemeenNieuws

Wijziging PAS geen nieuwe beperking

LTO Nederland gaat ervan uit dat aan de afgifte van natuurvergunningen geen beperkingen worden opgelegd met de nieuwe aanpassingen in het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

In reactie op het opschorten van het afgeven van vergunningen of verklaringen van geen bezwaar zegt beleidsmedewerker Gerbrand van ’t Klooster van LTO Nederland dat hij geen aanwijzingen heeft dat er met de aanpassingen gebieden op slot gaan.

Opschorten vergunningverlening door vogelgebieden

Provincies en Rijk hebben gezamenlijk besloten de afgifte van vergunningen of verklaringen van geen bezwaar op te schorten. Die opschorting heeft te maken met het inpassen van leefgebieden van vogels in het zogenoemde Aerius Systeem. Van ’t Klooster zegt ervan uit te gaan dat het tot augustus kan duren voordat de vergunningverlening weer voortgang krijgt.
LTO Nederland was wel verrast door de mededeling dat er tijdelijk geen vergunningen worden verstrekt door het Rijk of de provincies. De afgifte van natuurvergunningen ligt voor het overgrote deel bij de provincies.

Beheer
WP Admin