Premium
Arjan Prinsen - Foto: Hans Prinsen AlgemeenInterview

‘We kunnen alles, alleen businessmodel klopt niet’

Reacties

 1. Hoe groen is deze meststof nog nadat urean en ammoniumsulfaat zijn bijgemengd, dat zijn typisch producten uit de kunstmest industrie (urean producent: YARA). Wie houdt wie voor de gek, opnieuw een voorbeeld van ‘groenwassen’ !
  Overigens helemaal eens met John Arink, kansloos business model.

 2. Met Groene Weidemeststof slaan we veel vliegen in één klap.
  1 Het is een meststof met een hoog ammonniumstikstof aandeel, dat geeft in het voorjaar veel gras met de juiste eiwitten en dat met minder N, omdat er nauwelijks uitspoeling is: effectief voor de Nitraatrichtlijn !En je kunt groeidagen winnen, want de T-SOM doet er niet toe. Doseer zodra het land berijdbaar is.
  2 De CO2 voetafdruk is veel lager dan die van KAS .Kas veroorzaakt ca 10 % van de COw2 voetafdruk van een kg melk af boerderij.
  3 De Groene Weide meststofbemester werkt scherp begrensd van kant tot kant, dus geen verliezen langs slootkanten en op kopakkers
  4 De stikstofemissie die oppervlakkig toegediende KAS veroorzaakt valt weg vanwege de emissiearme toediening van groene weidemeststof. Dan hebben we het over ca 8 % van de N-emissie op het mekkveehouderijbedrijf. Dit is afrekenbare stikstofruimte, laaghangend fruit, we zijn druk bezig dit tussen de oren van de provinciebestuurders te krijgen. De bouwsector kan daarmee jaren voort !
  5 Melk afkomstig van koeien gevoed met circulair geproduceerd eigen voer, dat is een uniek verkoop argument.
  6 Scherp begrensd autonoom bemesten, dus ruimte voor innovaties , zoals het omzeilen van mestflatten of vogelnesten.

 3. Groene Weide Meststof is als en aggregaat in je schuur zetten, benzine bij Texaco halen en dan roepen dat je energieneutraal bent. Kortom; kansloos. Het is bovendien zo energieintensief dat de prijs met fossiel meestijgt, op dat vlak dus ook kansloos. GWM ontstaat uit afgevoerde mest, die ontstaat uit te veel input, en juist die input groeit op, jawel, kunstmest.

 4. In theorie zullen de cijfers best kloppen .
  Maar door de combinatie van maximale gift aan drijfmest +kunstmest komt er NU door uitspoeling of te veel stikstof in het grondwater of oppervlakte water.
  Door kunstmest te vervangen door mineralen concentraat heeft alleen zin als er minder uitspoeling is of minder emissie .
  Dan moet er dus meer groeien .
  Anders hoopt het alleen maar op in de bodem .
  Dat kun je dus de jaren erna minder bemesten.
  Wat is nu het voordeel ??????

  1. Als je kunstmest weg kunt laten sla je drie vliegen in een klap!
   Organische mest is véél beter voor het bodemleven, omdat het een veel completer meststof is en niet alleen N(PK).
   Als het bodemleven gestimuleerd wordt, heb je minder uitspoeling en planten zullen meer inhoud hebben ( meer vitaminen en mineralen)
   De productie van kunstmest kost enorm veel CO2

  2. De huidige maximale drijfmest gift is lang niet genoeg voor een maximale groei van bv. mais hier mag max. 40kg P uit drijfmest /ha/jaar worden bemest terwijl bij de oogst met een opbrengst van 45 ton product met een gem. P getal van 1,4kg/ton 63kg /ha/jaar wordt onttrokken, hoe kun je dan toch over uitspoeling schrijven, terwijl dat ook met de N het geval is, waar zelfs de benutting van de N in koemest een benutting heeft van max. 60%. Ik begrijp je niet zo best.

  3. In grote delen van NL Voldoen we gewoon niet aan de KRW dat brengt de derogatie in gevaar .
   Dat is ook een van de redenen waarom de minister met het voorstel kwam uitspoelingsgevoelige gewassen op uitspoeling gevoelige grond te verbieden

  4. Oorzaak is vaak niet de drijfmest .
   Er zit wel verschil tussen derogatie of niet .
   Maar teveel bijbemesten met kunstmest .
   Op advies van de ?????????

Beheer
WP Admin