Foto: ANP AlgemeenNieuws

Waterschap Limburg: inzetten op betere wateropname

Berging van water in onder meer landbouwgrond zou wateroverlast moeten helpen voorkomen.

Het Waterschap Limburg vindt het ‘wenselijk’ om in de provincie Limburg de komen jaren meer in te zetten op berging en vasthouden van water, onder meer in landbouw- en natuurgronden. Dat meldt minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en waterstaat) in antwoord op Kamervragen over de wateroverlast in Limburg.

Buffercapaciteit

De minister reageert specifiek op een vraag over of de huidige en in de toekomst geplande buffercapaciteit in Limburg volstaat. Volgens de minister, die zich baseert op informatie van het waterschap, is de aanleg van extra buffercapaciteit in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg erg moeilijk inpasbaar. Het waterschap vindt het wenselijk meer in te zetten op de berging en het vasthouden van water, bijvoorbeeld door infiltratie van neerslag in landbouw- en natuurgrond, en in publieke en private ruimtes.

Tegelijk constateert het waterschap dat wateroverlast zoals die er nu geweest is, nooit helemaal te voorkomen is. Iedere zes jaar wordt het watersysteem in Zuid-Limburg getoetst aan actuele klimaatuitgangspunten en indien nodig, aangepast. De regenval eerder deze maand was echter enorm extreem; plaatselijk ging het in enkele dagen om twee keer de hoeveelheid neerslag die normaal in de hele maand juli valt.

Actie Waterplan Limburg

Limburgse gemeenten, de provincie en Waterschap Limburg gaan samen aan de slag met een Actie Waterplan Limburg, waarin wordt uitgewerkt hoe inwoners, woningen, landbouwpercelen, horecabedrijven, winkels en de infrastructuur beter beschermd kunnen worden tegen de gevolgen van de extreme aanvoer van water zoals recent gezien.

De provincie vraagt daarvoor om steun van de Rijksoverheid. Nieuwe internationale klimaatmodellen laten zien dat in Zuidoost-Nederland steeds meer hevige buien verwacht kunnen worden, aldus Waterschap Limburg. De lokale overheden willen samen met de Rijksoverheid de provincie Limburg de komende jaren aanpassen aan die veranderende weersomstandigheden.

Reacties

  1. @Armer. Jouw plan zou goed werken, ware het niet dat natuurgebieden heilig zijn in Nederland. Ik denk dat we ons moeten afvragen of we de afvoer van water uit de hoger gelegen gebieden niet kunnen vertragen, zodat de dalen niet vol lopen. Maar hier krijgen we problemen met de natuur wet ¨Water loopt naar het laagste punt¨.

  2. Natuurgebieden zijn perfect om dat overtollige water op te vangen. Je hebt immers geen schade bij het overlopen met natuurwater in die gebieden. Daarnaast is het goed om panden die ondergelopen zijn , af te breken.

Beheer
WP Admin