Premium
Foto: Hans Prinsen AlgemeenOpinie

‘Watercrisis lijkt onvermijdelijk’

Reacties

 1. Nederland staat helemaal niet onderaan in de EU. In de meeste landen wordt weinig tot niets gemeten, daar heeft de EU amper gegevens van. Alleen Nederland is zoals altijd zo gek om onszelf gigantische in de voet te schieten.
  Daarbij komt nog dat een aantal meetpunten waar de normen niet gehaald worden midden in de stad liggen, een grof schandaal.
  Ook worden juist in natuurgebieden de normen niet gehaald, maar dit wordt handig vertekend door juist daar met lichtere normen te werken, waardoor het lijkt of er geen probleem is. Pure misleiding.

 2. Toch ist het ook wel knap van de wetenschappers en experts zoals deze subsidie graaier van natuurmonumenten.
  Vandaag is waterstand te laag en morgen stijft zeespiegel. Rot hout en blad in natuurwateren vervuilen meer dan wat een boer ooit zal kunnen. Dat is gebrek aan inzet of waterkwaliteit doelen die niet met de praktijk kloppen.

  1. @Karel. Je opmerking over dood hout en blad etc. in het bos lijkt me redelijk te kloppen. Maar deze droge afvalberg is ontzettend brandbaar, waardoor bosbranden eerder verergeren dan verminderen. Dit proces is al decennia Haags beleid vanwege de ecologie die voorrang krijgt bij alle ministeries. wat landbouw mist, is de ongekende lobby strategie zoals Natuurbeleid die met steun van de belastingbetaler heeft opgebouwd. De landbouwlobby is afhenkelijk van door landbouw betaalde lobbyisten, die niet worden “gevoed” door de politiek omdat eco lobbyisten de wedstrijd tot nu toe gewonnen hebben.

 3. Klagen over lage standen van water, maar wel rivieren meer de ruimte geven. Meer oppervlakte van water betekend meer verdamping. Betekend opwarming van water, betekend slechtere kwaliteit van water.

 4. “Daarbij moet de juiste balans worden gevonden, want we moeten het samen doen”.
  —————
  Dit klinkt mij wat hypocriet in de oren.
  Een beul die tegen de ter dood veroordeeld zegt: “wij moeten de juiste balans vinden, want wij moeten het samen doen”.

 5. “Natuurmonumenten pleit ervoor de opgaven van water en natuur te verbinden in gebiedsgerichte processen. Denk aan de aanleg van overgangsgebieden rondom Natura 2000-gebieden waar waterkwaliteits- en kwantiteitsopgaven en plek krijgen”.
  —————-
  Dit komt overeen met de aanpak die zowel LTO als het CDA voorstaan: alle milieu en natuur doelen integraal meenemen in de Gebied Gerichte Aanpak.
  De “overgangsgebieden” wil het CDA definiëren als “Landschapsgrond” waardoor ze behouden blijven voor de landbouw. Ze blijven meetellen voor eisen mbt grondgebondenheid en voorkomen dat natuurgebieden als een olievlek uitbreiden.

  1. De aanpak sta ik wel achter .bennie maar wat hier de watercris wordt genoemd is al actueel het niet voldoen aan de KRW is de grootste bedreiging voor de derogatie.

  2. De aanpak sta ik wel achter .bennie maar wat hier de watercris wordt genoemd is al actueel het niet voldoen aan de KRW is de grootste bedreiging voor de derogatie .

 6. Weer zo’n gek die alleen kijkt naar een vast gestelde norm…..
  Nederland is het afval putje van Europa door de grote rivieren, dus dan zal je voor dat probleem in het buitenland moeten zijn.
  Lage grondwater standen komt door droogte, veel water vast houden heeft daar maar beperkt invloed op , het zorgt er alleen voor dat je verzuipt als het wel veel regend….
  En nitraat in het grondwater is op zandgronden eenmaal hoger dan bij kleigrond dat is een gegeven als je nog iets wild winnen op zandgrond ,accepteer dat.
  Op deze manier brengen we Nederland aan de afgrond en daar is de natuur ook niet bij gebaat want is er zeker geen geld meer voor die groene hobby’s!!

 7. Lees pesticiden als medicijnresten en mest als riooloverstorten en je begrijpt het probleem. Het zijn de mensen die het water vervuilen en de boeren die de schuld krijgen. De natuurmaffia kopt de bal in en hoopt op meer natuur en minder landbouw. De laatste jaren flink meer natuur en een schonere landbouw en toch is de waterkwaliteit niet goed. Nog meer natuur is niet de oplossing, schonere burgers wel.

 8. Nederland onderaan in Europa met waterkwaliteit. Hier moet ons overbevolkte landje direct iets aan doen. Als bewoner van dit waterland, waarbij nagenoeg alle niet hemelwater uit het buitenland komt, dus deze vuile water stromen reinigen. Dit reinigen zal betekenen dat landbouw en industrie hiervoor opdraaien en de vuilwater leverende landen rustig achterover kunnen zitten. Het lijkt me wenselijk dat onze bevolking zich uitspreekt over “Hoe zij een schone en diverser land” voor zich zien en hoe de kosten hiervan eerlijk te verdelen. En niet zo als nu mooie woorden en wetten waarvan ze de gevolgen op termijn niet goed overzien. Politiek is meer dan denken aan de volgende verkeizngen en je zetel in Den Haag, Brussel of provinciehuis veilig stellen. Politiek is zorgen voor de (verre) toekomst van het gebied waar je voor bent afgevaardigd en de gevolgen die dat heeft voor anderen op deze wereld.

Beheer
WP Admin