Wopke Hoekstra. - Foto: ANP / Hollandse Hoogte / Sandra Uittenbogaart AlgemeenNieuws

Voor CDA is stikstofdoel 2030 niet heilig

Als het aan het CDA ligt, houdt het kabinet niet meer zo strak vast aan 2030 als doelstelling om de stikstofuitstoot te halveren. Dat stelt CDA-leider Wopke Hoekstra in een interview in het AD.

Volgens Hoekstra, die later vandaag als vice-premier en minister voor Buitenlandse Zaken bij de ministerraad aanschuift, is er een ‘herstart van het proces’ nodig: “En daarbij zijn er geen dogma’s, 2030 is voor ons niet heilig.” Hoekstra ziet dat het huidige proces, waarbij boeren en overheid tegenover elkaar staan, tot nu toe tot weinig heeft geleid. “Boeren moeten weer bondgenoot worden. Waarbij een ding niet ter discussie staat: natuurherstel moet. Daar is 50% reductie voor nodig. Het CDA wil de problemen niet doorschuiven naar volgende generaties. Maar boeren moeten ook een eerlijke boterham kunnen verdienen,” zegt hij tegen de krant.

Tweede Kamerlid Derk Boswijk, die namens het CDA het woord voert over landbouw en stikstof twittert over de uitspraak van zijn politiek leider: “In de meeste gebieden zullen we 50% stikstofreductie in 2030 halen. Maar als we in sommige gebieden een paar jaar langer de tijd nodig hebben moeten we dat doen. Want met de hakken in het zand komen we geen stap vooruit en kunnen we niet beginnen met natuurherstel.”

Hoekstra spreekt ook de wens uit om de KDW (Kritische depositiewaarde) uit de wet te halen, een wens van een aantal boerenclubs. Hij noemt deze drempel waarna schade door stikstof wordt verwacht, een ‘gemankeerd middel’ en wil dat er snel wordt gewerkt met een ecologische autoriteit, waar stikstofminister Van der Wal mee bezig is.”

Boerenverenigingen blij met uitspraak

Boerenverenigingen Agractie en LTO zijn alvast blij met de uitspraak van Hoekstra en noemen het ‘een stap in de goede richting’ dat het CDA niet meer zo star vasthoudt aan 2030. Ook zijn uitspraken over de door de boeren gehate KDW worden positief ontvangen door beide clubs.

Premier Rutte noemt de uitspraak van zijn minister van Buitenlandse zaken ‘staatsrechtelijk op het randje’. Rutte vindt dat er “staatsrechtelijk vraagtekens” bij te plaatsen zijn als een lid van het kabinet dat zegt. Maar hij wijst erop dat Hoekstra als CDA-leider wat meer bewegingsvrijheid geniet. “Het kan denk ik net”.

D66 houdt het CDA ondertussen wel aan de coalitieafspraak, liet partijleider Sigrid Kaag weten. “Ik heb geen verzoek gehoord tot het openbreken van een coalitie-afspraak. Als kabinet werken we stug door. Ik vond het uiterst opmerkelijk. Als je tekent voor een afspraak, dan staan we aan de lat voor de uitvoering.”

Vorige week stelde D66’er Tjeerd de Groot nog dat wat hem betreft er geen ruimte is voor uitstel. “Eikenbossen op de Veluwe vallen letterlijk om door teveel stikstof. Aan boerenorganisaties die pleiten voor uitstel is het antwoord: nee, dat kan niet. Het is een pijnlijke boodschap voor boeren, maar de natuur verdient onze hulp.”

Speculaties over mogelijk uitstel

Eerder werd er al gespeculeerd op mogelijke uitstel van de stikstofdoelen naar bijvoorbeeld 2035, wat het vorige kabinet ten doel had gesteld. Dit willen ook verschillende boerenbelangenorganisaties. Maar stikstofminister Christianne van der Wal en premier Rutte hielden het de afgelopen weken op excuses voor de stikstofkaart en ‘beter uitleggen’ waarom 2030 als doeljaar blijft staan.

Lees meer over het stikstofbeleid

Reacties

  1. Als je een leugen vaak genoeg herhaald dan wordt het vanzelf de waarheid zei Joseph Goebbels. Het beste voorbeeld is CO2. Hoewel de grafieken van CO2 en temperatuur op bepaalde momenten in de laatste 600 miljoen jaar paralel lopen is er geen enkele sprake van een correlatie. Dan is er Ammoniak en Methaan waar resp 6ppm en < 2ppm van in de lucht zitten. Er zit te weinig van in de lucht om ook maar ergens van invloed op te zijn en ze worden bovendien in de atmosfeer eenvoudig en snel afgebroken. De CEO van P*izer is na vier spuiten gewoon ziek geworden nan de "Croma" en 1 op de 43 van de tussen 13 en 19 jarigen in Thailand hebben problemen met hun hart… Het "middel is dus duidelijk veilig en effectief… Dan is er de proxy oorlog in de Ukraine waar het westen tegen de Russen de Ukrainers opoffert tot de laatste man… Het westen levert de wapen systemen en zet ze klaar. De Ukrainers hoeven alleen nog maar op de rode knop te drukken. Nu maar hopen dat ze geen gat in die kerncentrale schieten. Tja en dan is er van stikstof het wapen gemaakt waarmee de boeren van hun grond geschopt mogen worden. De wereld is een zootje en niks is zoals de MSM zegt dat het is. Of belangrijke gebeurtenissen worden uit het nieuws gehouden zoals gisteren de toespraak van Poetin aan het westen.

Beheer
WP Admin