Bemiddelaar Johan Remkes staat de pers te woord na afloop van het verkennend gesprek met vertegenwoordigers van boerenorganisaties en een afvaardiging van het kabinet over de stikstofplannen. -Foto: ANP/Jeroen Jumelet AlgemeenNieuws

LTO ziet te weinig ruimte om verder te praten

Wat Sjaak van der Tak betreft biedt het kabinet te weinig ruimte om verder te praten over de stikstofaanpak. “De bal ligt bij het kabinet om het vertrouwen te herstellen,” zegt de LTO-voorzitter, die mede namens nog 7 boerenorganisaties de onvrede van de boeren op tafel legden bij het kabinet en Remkes tijdens een eerste gesprek.

Sjaak van der Tak was wel positief over de beweging die hij bij het kabinet ziet, er zijn 3 onderwerpen waar wel over te praten is: het versnellen van de legalisatie van de PAS-melders, innovatie als onderdeel van de oplossing en dat het kabinet meer wil kijken naar emissies in plaats van depositie. “Voor boeren en tuinders is het op dit moment te weinig,” aldus de LTO-voorman. Na zijn korte verklaring verliet Van der Tak het provinciehuis in Utrecht, waar het gesprek plaats vond in de statenzaal, om door te gaan naar een bijeenkomst met andere belangenbehartigers om zijn bevindingen te delen.

Excuses voor ontstane commotie

Het Kabinet heeft tijdens het eerste gesprek tussen de sector en de regering, excuses aangeboden voor de ontstane commotie over het stikstofkaartje. “Die kritiek trekken we ons aan en we willen daar dan ook verbetering in brengen,” stelt Rutte. Verantwoordelijk minister Christianne van der Wal zegt dat vanaf begin af aan beter had moeten worden uitgelegd dat boeren niet uit de kleuren van de kaart kunnen aflezen hoeveel stikstofreductie ze zelf moeten behalen. Ze baalt van de ontstane onrust hierdoor: “Ik vind het oprecht heel erg. Alle boeren in Nederland leven in onzekerheid, maar die kunnen we ook niet snel wegnemen.”

Sturing op emissies

Dat nu er in ieder geval gesproken is tussen boeren en de regering, vindt Van der Wal al positief. En het kabinet is dus bereid om mee te denken, bijvoorbeeld over hoe er meer gestuurd kan worden op emissies dan depositie van een bedrijf. Dat betekent niet dat de KDW uit de wet gaat, licht minister Van der Wal desgevraagd toe. “De KDW is nu het instrument wat we nodig hebben voor vergunningverlening. Je hebt ecologische onderbouwing nodig, dat komt voort uit depositie. Maar boeren zeggen dan: je kunt mij toch niet verantwoordelijk houden voor de plek waar stikstof neerslaag? En dat snap ik heel goed. Dus daarom gaan we kijken hoe we meer kunnen sturen op emissies.” Van der Wal noemt het een ‘gezamenlijke huiswerkopdracht’ van zowel het kabinet als de boerenbelangenbehartigers om daar verder over na te denken. Wat zowel de bewindslieden als gespreksleider Remkes betreft komt daar zeker een vervolg gesprek over. Ook zullen ze dus verder praten over innovatie als oplossingsrichting voor stikstofreductie en het versnellen van de legalisatie van PAS-melders.

De boerenorganisaties wilden van tevoren graag over de stikstofdoelen, die ze als onhaalbaar zien, onderhandelen, maar het kabinet biedt daar geen speling. “Wel gaan we beter uitleggen waarom de doelen nodig zijn,” zegt premier Mark Rutte.

Iedereen heeft aan de orde kunnen stellen wat ‘ie wilde, er zijn ook zeker kritische noten gekraakt

Gespreksleider Johan Remkes noemde het gesprek constructief en vond het vooral positief dat alle aanwezigen ‘zonder meel in de mond’ hebben kunnen spreken. Het gesprek duurde ruim een uur langer dan vooraf gepland. “Iedereen heeft aan de orde kunnen stellen wat ‘ie wilde, er zijn ook zeker kritische noten gekraakt.” Remkes hoopt dat zijn taak als gespreksleider van de poging van het kabinet om de onrust over stikstof te verminderen, er snel op zit. “Het is van wezenlijk belang dat de huidige impasse moet worden doorbroken, verder moet worden gewerkt aan het herstel van vertrouwen tussen boeren en de regering.” Hij roemde de opstelling van beide ministers van LNV om structureel meer met boerenorganisaties in gesprek te gaan. “En dan zou het mooi zijn als de boeren ook eens iets positiefs mee naar huis kunnen nemen,” vindt Remkes.

Lees meer over het stikstofbeleid

Reacties

 1. Wat ik niet begrijp, dat we niet tot een gezamenlijk inzicht kunnen komen dat er in Nederland plek dient te zijn voor iedere Nederlander. Dat we daarvoor onze schaarse ruimte goed moeten verdelen dient toch voor een ieder duidelijk te zijn. Natuurlijk als er meer mensen komen wat het geval is dienen daarvoor woningen gebouwd te worden zoals we ook werk moeten gaan maken van het terugsturen van asielzoekers die uitgeprocedeerd zijn. We moeten met elkaar een eerlijke discussie durven voeren over hoe we onze voedselvoorziening willen inrichten. Hoe we verder willen met ons leefklimaat.
  Het kan toch niet zo zijn dat een kleine groep Nederlanders de rest van Nederland met terroristische acties zij wil gaat opleggen. Dus roep ik iedereen op na te denken en de discussie te de-escaleren.

  1. je , hebt helemaal gelijk .het kan toch niet zo zijn dat die paar procent van de veganisten gaat bepalen wat er in Nederland gaat gebeuren !

 2. Auto, s / verkeer heeft niet zo, n hoge uitstoot volgens deskundigen . Maar verkeer maakt gebruik van wegen en als je vele duizenden auto’s per dag over een smal strookje ook nog door natura 2000 gebieden laat rijden is dit echter wel een piekbelaster op dat natuur gebied van zeer grote omvang.
  Maar als dit al berekend is , zullen deze berekeningen wel net zoals die van vliegveld Lelystad onder in de la liggen.

 3. als de emissie lager is dan de depositie op landbouwgrond zijn wij als sector een doorgeefluik van emissies van sectoren die vooral fossiele grondstoffen verstoken en geen grond hebben om deze op te vangen! of koe nu in de wei of op stal staat maakt niet uit. De emissie uit de stal is net zo groot als die op landbouwgrond.

 4. Als je zegt dat er bv 500.000 koeien weg moeten voor een betere natuur, is het gek dat er een groot gedeelte daarvan naar andere stikstofuitstoters gaat. Dan gaat het niet geheel over een betere natuur maar ook voor meer wegen en meer huizen. Daarom ook de grondhonger. Als je iets van de boeren wilt, moet je die boeren niet pesten/ vuil wegzetten. Alleen arrogante politici proberen dat. En daar heeft de boer geen zin aan.

 5. Als je boeren niet verantwoordelijk kunt houden voor de locaties waar de stikstof neerslaat en je dus sturen gaat op emissies zoals vd Wal benoemt, betekent dat generiek beleid dus generieke kortingen. Of zijn er nog andere mogelijkheden?

  1. Ja hoor mogelijkheden zat :Wat de lucht ingaat ( Emmisie)komt ook naar beneden . (depositie ) als dat 30 kg / ha Is.
   Is het rekensommetje simpel.
   De grondgebonden depositie kun je aftrekker van de emmisie .
   Daar zijn allerlei variaties mogelijk.
   Ook kunnen boeren daar zelf op sturen .
   Koeien in de wei 24/ 7 en dat 180 dagen geeft veel minder emmisie als 360 dagen op stal

  2. breukink, 18;46, boeren kunnen daar zelf op sturen ( die boeren hebben al genoeg gedaan, melkquota, mestquota ,fosfaat rechten en rechten afromen / inleveren aan de staat enz, enz…) particulieren kunnen ook zelf sturen, de helft minder auto s, en de helft minder vluchten/vliegbewegingen ,en wat de laatste 40 jaar aan huizen erbij is gebouwd, de helft slopen/inleveren. de overheid kan alles opkopen daarna emigreren. daar zijn ook allerlei variaties mogelijk.

Beheer
WP Admin