Het vogelgriepvirus in Biddinghuizen (Fl.) had een andere genetische samenstelling dan het virus dat eerder in het jaar op pluimveebedrijven werd aangetoond. Dit virus is momenteel wijdverspreid onder kokmeeuwen in Nederland en Europa. - Foto: Canva PluimveeNieuws

Vogelgriep Biddinghuizen blijkt zelfde virus als bij kokmeeuwen

Het vogelgriepvirus dat vorige week werd vastgesteld op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen, is van hetzelfde type als het virus dat momenteel wordt aangetroffen bij kokmeeuwen.

Dat blijkt uit de genetische analyse van het virustype door Wageningen Bioveterinary Research, onderdeel van Wageningen University & Research.

Het gaat om een hoogpathogene variant van het H5N1-virus, maar in dit geval is het van een zogenoemd BB-genotype. Dat is in Nederland nog niet eerder bij gehouden dieren vastgesteld.

De besmetting bij het biologische leghennenbedrijf in Flevoland werd op 24 juli vastgesteld. Het was de eerste besmetting bij commercieel gehouden dieren sinds februari.

Virus circuleert momenteel onder kokmeeuwen

“Het virus in Biddinghuizen heeft een andere genetische samenstelling dan het virus dat eerder in het jaar op pluimveebedrijven werd aangetoond”, aldus Nancy Beerens, hoofd van het nationaal referentielaboratorium Aviaire influenza. “Dit virus circuleert momenteel met name onder kokmeeuwen in Nederland en Europa en veroorzaakt grote sterfte bij deze vogels.”

Het specifieke hoogpathogene vogelgriepvirus H5N1 virus genotype BB bevat drie stukje genoom die afkomstig zijn van meeuwenvirussen. “De besmetting van het legbedrijf in Biddinghuizen laat zien dat deze variant van het vogelgriepvirus niet alleen meeuwen maar ook pluimvee kan infecteren”, aldus Beertens. Eerder werd bij onderzoek in Italië al aangetoond dat de meeuwen-variant van het vogelgriepvirus pluimvee kan infecteren.

Maatregelen ophokplicht ongewijzigd

Het ministerie van landbouw meldt dat de bevindingen vooralsnog geen gevolgen hebben voor de regels rondom het ophokken van pluimvee. Sinds begin juli is de ophokplicht in het grootste deel van Nederland ingetrokken. Alleen op de Veluwe en in Zuidoost-Brabant en Noord-Limburg en rondom het besmette bedrijf in Biddinghuizen geldt momenteel een ophokplicht.

‘Risico besmetting vogelgriep laag’

Het deskundigenoverleg dat zich richt op vogelgriep schat het risico op een besmetting met het vogelgriepvirus nog altijd in als ‘laag tot matig’. De aangetoonde link met de uitbraak bij kokmeeuwen is op dit moment geen aanleiding om het beleid te veranderen.

De testen bij de omliggende pluimveebedrijven bij het getroffen legbedrijf in Biddinghuizen zijn tot nu toe negatief. Er is een incubatietijd van tussen tien en veertien dagen, en naar mate de tijd verstrijkt is de kans groter dat de bedrijven negatief blijven. De bedrijven blijven, zoals het draaiboek vogelgriep voorschrijft, voorlopig wel geblokkeerd.

Lees het laatste nieuws en achtergronden over vogelgriep

Beheer
WP Admin