Het resultaat na belasting komt uit op € 5,9 miljoen. Hiervan wordt € 1,8 miljoen uitgekeerd aan de leden. – Foto: Foto: ABZ De Samenwerking AlgemeenNieuws

Voerafzet ABZ De Samenwerking fors hoger, nabetaling € 3 per ton

De voerafzet van ABZ De Samenwerking was afgelopen jaar 815.000 ton mengvoer. Dat is een stijging van ruim 8% ten opzichte van een jaar eerder. De nabetaling van de coöperatie komt uit op € 3 per ton afgenomen mengvoeders in 2022.

De totale afzet inclusief productie voor derden, verkoop van grondstoffen en ruwvoeders kwam in 2022 uit op 966.000 ton diervoeders (+2%). Algemeen directeur Marcel Roordink spreekt van een ‘uitzonderlijk goed jaar’, zeker gezien de uitdagende omstandigheden. Hij noemt de integratie van de voormalige coöperaties ABZ Diervoeding en De Samenwerking, de overname van Bosgoed Diervoeders en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor de grondstoffenmarkt.

Wie de afzetcijfers van 2021 en 2022 in het jaarverslag bekijkt, ziet een grotere groei. Dit komt door de overname van de activiteiten van Bosgoed Diervoeders in 2022. In 2021 waren ABZ en De Samenwerking samen goed voor de afzet van 729.000 ton mengvoer. Na overname van de activiteiten van Bosgoed Diervoeders op 17 januari 2022 kwam dit volume uit op 750.000 ton. De genoemde 8% is dan ook autonome groei bij alle drie de bedrijven. De groei was het sterkst in de afzet van pluimveevoeders (+15%) en varkensvoeders (+10%). De afzet van herkauwervoeders nam met 2% toe.

€ 1,8 miljoen naar de leden

De omzet van ABZ De Samenwerking kwam afgelopen jaar uit op € 440 miljoen. Bij het uitbreken van de oorlog in februari 2022 stegen zowel de grondstof-, kunstmest- als energieprijzen tot ongekende niveaus. Mede door gunstige inkoopposities voor grondstoffen en energie, vooral de eerste helft van het jaar, kwam het resultaat na belasting uit op € 5,9 miljoen. Hiervan wordt € 1,8 miljoen uitgekeerd aan de leden. Dit resulteert in een nabetaling van € 3 per ton afgenomen mengvoeders in 2022.

ABZ De Samenwerking telt zo’n 2.600 leden. Dit aantal bleef op papier nagenoeg stabiel. Toch mocht de coöperatie afgelopen jaar 122 nieuwe leden verwelkomen. Dat dit niet in het totaal aantal leden is terug te zien, komt volgens Roordink door het opschonen van het ledenbestand. Dit was bij de De Samenwerking al een aantal jaar niet gebeurd.

Hoewel het ledenaantal op papier niet is gestegen, spreken de afzetcijfers volgens Roordink voor zich. Deze groei is volgens hem een gevolg van verschillende factoren. Zo waren er relatief weinig stoppers vanwege onduidelijkheid over stoppersregelingen. Ook zouden veehouders de stallen vol hebben gehouden om zodoende een mogelijk verlies van latente ruimte in vergunningen te voorkomen. Als laatste noemt hij de relatief hoge opbrengstprijzen in veel sectoren. Reden voor veel veehouders om in 2022 niet te bezuinigen op voer.

Beheer
WP Admin