Bij De Hoeve in Valkenswaard wordt al langer gewerkt met een systeem met dagontmesting. Op de locatie wordt voor het Rambo-project meer onderzoek gedaan. - Foto: Bert Jansen VarkensNieuws

Vlaanderen en Nederland samen in ammoniakonderzoek

In het grensoverschrijdende project Rambo werken Nederland en Vlaanderen samen in de zoektocht naar verlaging van de ammoniakemissie in de varkens- en pluimveehouderij.

Rambo staat voor Reductie van ammoniak via brongerichte en flankerende oplossingen. Voor het project worden maatregelen en technieken getest en ontwikkeld voor het verlagen van de ammoniakuitstoot. De onderzoekers kijken naar verbeteringen op het gebied van voeding, huisvesting, stalklimaat en management.

In totaal zijn er voor het project 53 bestaande methoden en nieuwe ideeën ingebracht waarvan de helft voor de varkenshouderij. Na een eerste selectie zijn tijdens de lanceringsbijeenkomst in het Belgische Geel vorige week 12 toepassingen beoordeeld op een aantal criteria. Er is daarbij gekeken naar onder andere haalbaarheid, implementatie in bestaande stallen, kosten en mogelijkheden van borging. Aangezien het project een looptijd heeft van drie jaar, moet het in die tijdsperiode praktijkrijp kunnen zijn. Binnen het project wordt ook gekeken naar real-time ammoniakmetingen, maar dat is niet het hoofddoel (zie kader onderaan dit artikel).

Brede aanvliegroute

Typerend is de brede aanvliegroute. “Binnen het project ligt de focus op het verlagen van de ammoniakemissie, maar belangrijk is ook de relatie met andere onderwerpen zoals methaan, welzijn en diergezondheid”, licht innovatiemanager Anne-Marie van Bussel van De Hoeve Innovatie toe. Naast ZLTO is De Hoeve namens Nederland bij het project betrokken, met name als testlocatie voor de praktische kant van dagontmesting. Ook wordt daar begin volgend jaar een start gemaakt met onderzoek naar emissiebeperking bij vrijloopkraamhokken.

Naast staltechnieken zijn oplossingen rondom toevoegingen aan het voer, water en mest ingebracht, zoals specifieke zuren en kleimineralen. Ook wordt gekeken naar het sturen van het mestgedrag. Van Bussel merkt grote verschillen tussen de verschillende initiatieven. “Zo zijn voermaatregelen gemakkelijk te implementeren, ook op bestaande bedrijven. Maar voor de borging is een stalsysteem als dagontmesting met een datalogger weer gemakkelijker te realiseren.” Met name voor Brabantse ondernemers is de kans groot dat een combinatie van maatregelen nodig is om 85% reductie te realiseren.

Kennis uitwisselen

Vanuit Nederland zijn er al diverse initiatieven voor het ontwikkelen van nieuwe emissiearme stalsystemen, zoals de Taskforce Versnelling Innovatieve Stalsystemen (TVIS) en de subsidieregeling Sbv. Recent hebben zes ‘zandprovincies’ het voortouw genomen om samen te werken op dit gebied. Rambo is aanvullend om kennis uit te wisselen met België en te delen met relevante partijen in beide landen. Het is een zogenoemd Europees Interreg-project waarvoor subsidies uit Brussel beschikbaar zijn.


Nieuwsbrief varkenshouderij

Schrijf je in voor deze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ontwikkelingen binnen de varkenshouderij.

  • Datumnotatie:MM slash DD slash JJJJ
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Beheer
WP Admin