Vion neemt een belangrijke stap in contractbeleid met varkenshouders, na ingrijpen van de ACM, ter bevordering van eerlijke handelspraktijken. - Foto: Henk Riswick VarkensNieuws

Vion mag contracten met varkenshouders niet meer eenzijdig wijzigen

Vion wijzigt contracten met varkenshouders, alleen met hun goedkeuring, als reactie op ACM-richtlijnen.

Vion zal de contracten met zijn varkenshouders voortaan alleen wijzigen met hun instemming. Deze toezegging aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM) zorgt ervoor dat de slachterij weer voldoet aan de regels van de Wet oneerlijke handelspraktijken. De ACM had Vion aangesproken vanwege de opzet van het Good Farming Balance-concept, dat in 2017 is gestart. Volgens de ACM hield Vion onvoldoende rekening met de wet. Naar aanleiding hiervan startte de ACM een onderzoek.

Aangepast contracten Vion

Vion zal nu op korte termijn een aangepast contract voorleggen aan zijn varkenshouders, meldt de ACM. “In het nieuwe contract kan Vion het contract niet meer eenzijdig wijzigen zonder goedkeuring van de varkenshouder. Ook kan het prijssysteem alleen aangepast worden in overleg met de varkenshouder. Tenzij er sprake is van specifieke, vooraf duidelijk omschreven situaties,” licht de ACM toe. Vion informeert zijn leveranciers begin 2024 persoonlijk over deze veranderingen. De ACM beslist spoedig over het bindend verklaren van deze toezegging, na reacties van belanghebbenden. Na deze beslissing zal het onderzoek naar Vion stoppen.

Nieuwe Wet oneerlijke handelspraktijken

Deze zaak markeert de eerste beslissing van de ACM onder de nieuwe Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw en voedselvoorzieningsketen (Wet OHP Landbouw). Deze wet, ingevoerd op 1 november 2021, beoogt de positie van boeren, tuinders en vissers te versterken.

Vion’s Concepten en Duurzaamheid

Vion werkt met verschillende vraaggestuurde ketenconcepten, waarvan Good Farming Balance het meest prominent is. Driekwart van de leveranciers van Vion neemt deel aan dit concept. Vion ontwikkelt binnen deze structuur ook deelconcepten gericht op duurzaamheid en dierenwelzijn. Een voorbeeld is de pilot ‘Good Farming Sustainability’, die CO2-doelstellingen op bedrijfsniveau nastreeft.

Lees meer over Vion

Beheer
WP Admin