Foto: Peter Roek AkkerbouwVideo

Video | Van bietenoogst tot laboratorium

De suikerbieten worden van het land gehaald en per vrachtwagen gebracht naar suikerfabriek Cosun Beet Company in Dinteloord.

Voordat de vracht de fabriek in gaat, wordt er een monster genomen. De bietenmonsters worden verzamelend en voorbereid om diverse metingen te kunnen verrichten. In het laboratorium worden de monsters geanalyseerd en het suikergehalte bepaald.

Beheer
WP Admin