De Vervaet Hydro Trike 5x5 van loonbedrijf Donselaar. - Foto: Michiel Eberwijn RundveeVideo

Video | Mest uitrijden met zelfrijdende Vervaet Hydro Trike 5×5

Loonbedrijf Donselaar zet Vervaet Hydro Trike 5×5 in voor efficiënt mest uitrijden bij melkveehouder Ben Apeldoorn, nu te zien in onze nieuwste video.

Loonbedrijf Donselaar heeft mest van melkveehouder Ben Apeldoorn uitgereden met een Vervaet Hydro Trike 5×5. Dit vond plaats niet op zijn eigen land, maar op een perceel van een buurman die al jaren gestopt is met melkveehouden. Ben leidt samen met zijn vrouw een melkveebedrijf met ongeveer 125 koeien in Woudenberg, in de Gelderse Vallei.

In half februari waren de mestputten al goed gevuld. Gelukkig kon Ben 200 kubieke meter mest kwijt bij dezelfde buurman, wat hem voor enkele weken uit de brand hielp. Vanaf maart is wekelijks een aantal hectare op de hoger gelegen droge delen bemest. Zo bleef de mest precies onder de roosters. De afgelopen weken viel er minder regen, waardoor het uitrijden van de mest geheel naar wens verloopt.

Beheer
WP Admin