Premium
Foto: ANP VarkensColumn

Verschuiving naar goedkope voeding

Reacties

  1. Beste Vernooy jij geeft aan dat er geen cijfers zijn die aantonen dat de veehouderij verantwoordelijk is voor het onbehaaglijke gevoel bij de omwonenden. Deze cijfers zijn er niet en die zijn niet nodig, het feit dat de boer en zijn gezin gean last hebben van de slechte lucht en stank en de oude boer tot op hoge leeftijd nog zijn hand en span diensten doet op het boerenerf moet toch te denken geven dat er van ernstige schade aan gezondheid geen sprake kan zijn. De gezondheidsklachten zitten volgens mij meer tussen de oren dan in het lichaam. De antiboer gevoelens zijn door de onderzoekers en politiek aangegrepen om de veehouderij – die slecht voor de dieren is- aan te grijpen als boosdoener voor alle niet te definieren kwalen en misstanden. Er is binnen onze elite geen mens die durft te beweren dat er veel te veel mensen op deze aarde rondhuppelen en dat die de reden van de achteruitgang van de natuur en hun eigen welbevinden zijn. Het is eenvoudiger om een kleine groep boeren aan te wijzen als schuldige, om zelf buitenschot te blijven. de oplossing voor al deze problemen kennen we, een voedselproductie zoals ten tijd evan WO1I en WOII minimaal chemie en maximaal handarbeid (mag met robot) maar vooral met maximale controle zoals in de huidige tijd vol achterdocht nodig is. Kosten voor de consument doen niet ter zake. Onze leiders hebben niets geleerd van het Sovjet gebeuren, waar acherdocht en controle weelderig tierden en (staats)kosten de pan uit rezen.

Beheer
WP Admin