Foto: René den Engelsman AlgemeenNieuws

Vergroening geringe invloed op landbouw in EU

De vergroening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 2014-‘20 heeft de landbouw niet wezenlijk veranderd en maar een beperkt effect op milieu of klimaat.

Dat blijkt uit een evaluatie van de vergroeningsmaatregelen in het landbouwbeleid, die is uitgevoerd in tien lidstaten, waaronder Nederland.

Boeren hebben de ecologische aandachtsgebieden ingevuld met vanggewassen, stikstofbindende gewassen en door braaklegging. Dat leidde tot een toename van het areaal stikstofbinders. Voor de biodiversiteit hebben de maatregelen beperkt effect, terwijl dat een van de doelstellingen van het beleid was. In Spanje, Schotland, Oostenrijk en Duitsland werden positieve voorbeelden gevonden van verbetering van biodiversiteit.

‘Vergroening is inkomenssteunregeling’

De evaluatie, die is gemaakt op verzoek van de Europese Commissie, wordt ondersteund door conclusies van de Europese Rekenkamer over de vergroeningsmaatregelen in het GLB. Samo Jereb, lid van de Europese Rekenkamer, zei bij de presentatie van het verslag dat vergroening in wezen een inkomenssteunregeling is. “Vergroening, zoals die momenteel wordt uitgevoerd, zal waarschijnlijk niet bijdragen tot een aanzienlijke verbetering van de milieu- en klimaatprestaties van het GLB.”

Volgens de Rekenkamer ontbreekt het in het beleid aan voldoende ambitieuze milieudoelen. “Verder wordt de begrotingstoewijzing voor vergroening niet gerechtvaardigd door de verwezenlijking van de milieu- en klimaatgerelateerde doelstellingen van het beleid.”

Beheer
WP Admin