Koning Willem-Alexander gebruikt het woord piekbelaster niet in de Troonrede. Hij heeft het over bedrijven die veel stikstof uitstoten nabij kwetsbare natuur en nadenken over meedoen aan een uitkoopregeling. – Foto: ANP AlgemeenNieuws

Troonrede: stikstofbeleid moet samengaan met toekomstperspectief boeren

In de troonrede onderstreept Koning Willem-Alexander het belang van toekomstperspectief voor boeren. Maar ook dat het stikstofbeleid moet doorgaan, omdat het probleem anders alleen maar groter wordt.

Wat de regering betreft moet het stikstof- en natuurbeleid samengaan met toekomstperspectief en duidelijkheid voor de landbouw. Dat zegt Koning Willem-Alexander in de troonrede over het stikstofbeleid. “Zeker voor jonge boeren die willen bouwen aan een duurzame toekomst.”

Daarbij kondigt hij € 175 miljoen extra aan in de begroting van volgend jaar. Het kabinet trekt dit bedrag uit voor bedrijfsopvolging, steun aan de de biologische sector en voor de ontwikkeling van een stoffenbalans.

Koning gebruikt woord piekbelaster niet

In de troonrede zegt de koning over het stikstofbeleid dat het kabinet zich blijft inzetten voor voortgang op het stikstofdossier, “in de wetenschap dat het probleem anders alleen maar groter wordt met alle gevolgen van dien voor de natuur, maar ook voor de woningbouw en de aanleg van wegen.” Hij vindt het positief dat de provincies hun gebiedsplannen voor de reductie van stikstof hebben gepresenteerd. Ook de bedrijven die zich tot nu toe hebben aangemeld voor de stoppersregelingen, noemt hij positief.

Het woord piekbelaster gebruikt de koning daarbij niet. Hij heeft het over ‘bedrijven die veel stikstof uitstoten nabij kwetsbare natuur en nadenken over meedoen aan een uitkoopregeling’.

De troonrede maakt deel uit van de traditiegetrouwe opening van het politieke jaar op Prinsjesdag. Later vandaag wordt de miljoenennota bekendgemaakt. Daarin staan de beleidsplannen voor volgend jaar. Omdat het kabinet afgelopen juli viel, maakt de koning dit jaar weinig nieuwe plannen bekend in de troonrede. Dat gaf het staatshoofd gelegenheid om aan het begin van zijn rede terug te blikken op de eerste tien jaar op de troon.

Verder ging de koning in op het minder afhankelijk worden van landen als Rusland en China als het gaat om de inkoop van grondstoffen en energie. Ook noemde hij het belang van het verbeteren van de waterkwaliteit.

Vorig jaar lag in de landbouwalinea van de troonrede de nadruk op het zoeken naar breed draagvlak voor de aanpak van het stikstofprobleem. Daarbij werd ook de omslag naar kringlooplandbouw genoemd. Die term gebruikte de koning dit jaar niet.

Medeauteur: ANP

Lees meer over het stikstofbeleid

Beheer
WP Admin