Luchtfoto van de ongewoon rustige snelweg A1 ter hoogte van Muiden. Nederland is stilgevallen door het coronavirus. - Foto: ANP AlgemeenNieuws

Stikstofwinst door corona geschat op 1%

Afname door de verlaagde uitstoot van stikstofoxiden uit verkeer en industrie.

De stikstofdepositie op natuur zal volgens berekeningen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) als gevolg van de coronacrisis afnemen met 1% op jaarbasis. De afname wordt veroorzaakt door de verlaagde uitstoot van stikstofoxiden uit verkeer en industrie. Het RIVM gaat ervan uit dat de ammoniakuitstoot niet verandert door de coronacrisis.

Als de verminderde uitstoot door verkeer en bedrijfsleven 10 weken aanhoudt, levert dat naar schatting 10 tot 20 mol per hectare per jaar aan stikstofwinst op. Dat is ongeveer 1% van de totale stikstofdepositie, berekent het RIVM.

Stikstofregister

Die stikstofwinst wordt niet automatisch ingeboekt in bijvoorbeeld het stikstofregister. In het stikstofregister kan alleen stikstofruimte worden ingeboekt, die het gevolg is van maatregelen. De ontwikkeling door factoren van buitenaf, tellen daarin niet mee.

Toch zoekt het kabinet naar mogelijkheden om de stikstofwinst, die door de coronacrisis zijn ontstaan, op de een of andere manier aan te wenden. De vraag is of en hoe dat kan.

In kringen van het Landbouw Collectief wordt nadrukkelijk gewezen naar de stikstofwinst door de coronacrisis. Het collectief vindt dat de winst moet worden meegenomen in het stikstofoverleg. Woensdag staat een overleg gepland tussen minister Carola Schouten en het Collectief.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier. En Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

Beheer
WP Admin