De snelweg A27. Om deze te verbreden, kocht Rijkswaterstaat stikstofruimte van acht veehouderijbedrijven. - Foto: ANP AlgemeenNieuws

Stikstofruimte acht boerderijen gekocht voor verbreden snelweg

Voor de verbreding van de A27 bij Utrecht heeft Rijkswaterstaat stikstofruimte gekocht van acht veehouderijbedrijven. Dat schrijft stikstofminister Christianne van der Wal in antwoorden op Kamervragen.

Rijkwaterstaat maakte gebruik van de mogelijkheid om extern te salderen. “Daarbij handelt Rijkswaterstaat volgens de geldende beleidsafspraken en -regels”, aldus Van der Wal. Met de acht bedrijven is gehele of gedeeltelijke bedrijfsbeëindiging overeengekomen. Van één van deze bedrijven was een deel van de depositieruimte eerder al ingezet voor het Tracébesluit ViA15.

Veel ophef over handel in stikstofruimte

Over de handel in stikstofruimte door overheidsinstanties is veel ophef, met name omdat de overheid zelf communiceert de focus te hebben op het legaliseren van PAS-melders, terwijl andere onderdelen van de overheid om de markt stikstofruimte kopen voor wegen of vliegveld Schiphol.

Volgens Van der Wal komt dit doordat stikstofruimte aankopen voor het legaliseren van PAS-melders op dit moment niet kan vanwege staatssteunregels. Bij de piekbelastersaanpak, waarbij het kabinet versneld de stikstofemissie van zo’n 2.000 tot 3.000 bedrijven wil verlagen, ligt de focus wel op de legalisering van PAS-melders, benadrukt Van der Wal.

53 bedrijven opgekocht voor stikstofruimte

Tot nu toe zijn in het kader van stikstofbeleid 53 veehouderijbedrijven opgekocht. Het gaat om 25 bedrijven in Limburg, zeven in Gelderland, acht in Noord-Brabant, zes in Overijssel, vier in Drenthe, twee in Friesland en een in Groningen. De regeling (Maatregel gerichte aankoop en beëindiging veehouderijen, MGA-1) is op 1 december gesloten. In totaal is hierbij 153 hectare grond aangekocht in vier provincies: Friesland, Drenthe, Overijssel en Limburg. De grond wordt ingezet als natuurgrond voor het Natuur Netwerk Nederland of wordt ingezet als ruilgrond.

Ministeries en provincies werken aan nieuwe regelgeving om met voorrang te sturen op de gebruiksmogelijkheden van emissieruimte. Daarnaast onderzoekt het kabinet of het wettelijk mogelijk is om een voorkeursrecht te kunnen leggen op grond met een agrarische functie. Het kabinet onderzoekt of en op welke wijze de Omgevingswet (hoofdstuk grondeigendom) hiervoor moet worden aangepast.

Lees meer over het stikstofbeleid

Reacties

  1. stikstof wordt niet minder maar ze willen nh3 omzetten nox. Daar is het allemaal om te doen. Grond om huizen te bouwen en natuur van maken. En dan heeft de wolf ook meer ruimte. 3 vliegen in 1 klap.
    Als het doordringt bij de consument wat dat allemaal kost en ze zelf de gas rekening niet kunnen betalen, moeten zij toch ook opstaan tegen dit beleid.

Beheer
WP Admin