Op onderwijsboerderij De Tolakker van de faculteit Diergeneeskunde (Universiteit Utrecht) kregen vandaag de eerste schapen het vaccin tegen blauwtong. – Foto’s: Koos Groenewold AlgemeenNieuws

Eerste schapen gevaccineerd tegen blauwtong

De eerste Nederlandse schapen zijn vandaag gevaccineerd met het nieuwe vaccin tegen blauwtong. Het vaccin moet de dieren beschermen tegen (ernstige) symptomen van de blauwtong-variant die afgelopen najaar rondging: BTV 3.

Op onderwijsboerderij De Tolakker van de faculteit Diergeneeskunde (Universiteit Utrecht) kregen de aanwezige schapen het vaccin toegediend. Een onofficiële aftrap, want een landelijke officiële aftrap is er niet. De eerste dierenartsen in Nederland kregen in de loop van maandag de eerste doses van het vaccin geleverd. Iedere praktijk start individueel met vaccineren. Daarom is niet bekend of er maandag al op andere plekken gevaccineerd is, maar naar verwachting zullen veeartsen vanaf dinsdag beginnen.

Groothandel Fendigo kreeg de eerste 1 miljoen doses geleverd van het vaccin, geproduceerd door de Spaanse fabrikant Syva. Bij de groothandel is deze eerste lading vaccins inmiddels uitverkocht. Het vaccin moet worden toegediend door een dierenarts. Bij wijze van uitzondering mogen ook masterstudenten Diergeneeskunde helpen met het vaccineren, mits een dierenarts hierop toezicht houdt.

Miljoen doses van blauwtongvaccin geleverd

Dierenartsen starten met het vaccineren van schapen en zeldzame rassen, zo is landelijk afgesproken. Dit omdat er in eerste instantie een beperkte hoeveelheid vaccins beschikbaar is. Over twee weken wordt een nieuwe lading vaccins verwacht. Ook verwacht het ministerie dat er een tweede vaccin op de markt gaat komen.

De dierenartspraktijk bepaalt de prijs van het vaccin. De Wolfederatie noemt op haar website voor schapen een bedrag van €3,95 per dier, exclusief btw en voorrijkosten.

Bescherming tegen klinische verschijnselen en sterfte

Het Syva-vaccin is nu uit nood tijdelijk toegelaten. Dit omdat deze zomer een nieuwe opleving van het blauwtongvirus wordt verwacht. Voor een definitieve goedkeuring is nog niet het hele traject doorlopen. Het Bureau Diergeneesmiddelen van het agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen en de Commissie toelating diergeneesmiddelen hebben het vaccin beoordeeld. Zij oordelen dat het vaccin veilig is, van consistente goede kwaliteit en zal bijdragen aan de bescherming van dieren tegen de symptomen van blauwtong.

Verwachting is dat het vaccin in het veld zal beschermen tegen klinische verschijnselen en sterfte. Het Bureau Diergeneesmiddelen sluit niet uit dat sommige gevaccineerde dieren na infectie nog wel lichte verschijnselen zoals koorts zullen vertonen, maar verwacht geen ernstige verschijnselen en geen sterfte meer. Afgelopen najaar zorgde het blauwtongvirus voor enorme sterfte onder schapen.

Beheer
WP Admin