Boerenbedrijven in de Gelderse Vallei zitten vaak dicht bij de Natura 2000-gebieden van de Veluwe. - Foto: Herbert Wiggerman AlgemeenNieuws

Stikstofexperts: kritische depositiewaarde is stikstofnorm voor overheid

De kritische depositiewaarde moet voor de overheid gelden als norm voor de stikstofbelasting van natuurgebieden. Reken bedrijven niet af op de depositie van stikstof, maar op de emissies van stikstof in verschillende vormen, broeikasgassen en fosfaten.

Dat stellen Chris Backes (Universiteit Utrecht), Wim de Vries (Wageningen Universiteit) en Jan Willem Erisman (Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden) in een gezamenlijk essay dat ze schreven in opdracht van minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof). Het essay is donderdag gepubliceerd. De Vries en Erisman weidden er eerder in NRC over uit.

De kritische depositiewaarde moet ‘een tot de overheid gerichte doelstelling’ zijn, aldus de drie schrijvers. Bij de vergunningverlening en de stikstofaanpak moeten bedrijven te maken krijgen met regels voor de uitstoot van stikstofoxiden en ammoniak. Dit aangevuld met eisen voor stikstof en fosfaat die op de bodem terechtkomen en de uitstoot van broeikasgassen.

Voorstellen in het essay in het kort

  • Er moet een schot komen tussen de uitstoot van stikstofoxiden (verkeer en industrie) en van ammoniak (vooral uit de veehouderij), adviseren de deskundigen.
  • De doelen op gebied van klimaat, waterkwaliteit en natuur worden omgezet in reductiedoelstellingen per bedrijf. De huidige doelstellingen voor 2025, 2030 en 2035 (Wet Stikstofvermindering en Natuurverbetering) komen neer op een vermindering van de stikstofemissie van respectievelijk 10-15%, 26% en 50%.
  • Stel concrete normen op voor de vermindering van de stikstof -en fosfaatverliezen naar bodem en water. Bedrijven en sectoren bepalen zelf hoe ze aan die doelen voldoen.
  • Voor ammoniak (NH3) en broeikasgassen (CO2-eenheden) kan een norm worden gesteld in de uitstoot per hectare, uitgaand van de doelen voor 2025 en 2030 en nog vast te stellen doelen voor 2050.
  • Rond overbelaste gebieden gelden strengere reductienormen.
  • Stel een drempelwaarde in voor NOx op basis van eerder behaalde emissiereducties.

Meer voorstellen

De Wageningse wetenschappers stellen in een ander artikel een ammoniaknorm voor van 20 tot 25 kilo ammoniak per hectare voor een veehouderijbedrijf. Met extra maatregelen voor gebieden tot 1 kilometer van een kwetsbaar natuurgebied.

Verder zou een norm voor de nitraatuitspoeling moeten gelden met een toelaatbaar stikstofbodemoverschot van 50 tot 125 kilo stikstof per hectare. Dit afhankelijk van de grondsoort.

Voor de emissie van broeikasgassen stellen ze een maximaal toelaatbare emissie per bedrijf. Als voorbeeld noemen ze een norm van 9 kg lachgas (N2O) en 150 kg methaan (CH4) per hectare. Per dier varieert de toelaatbare emissie van 3 tot 12 kg CH4 voor varkens en vleeskalveren.

Lees meer over het stikstofbeleid

Reacties

  1. Helaas zijn er tegenwoordig weinig nuchtere politici . Ze hebben allemaal hun eigen agenda . Zijn zeer bezorgd over wel en wee van de burgers en hebben het goed voor met onze burgers . Ze doen goed hun best om hun zin te krijgen . Maar luisteren niet naar wat de burger te kort komt en problemen oplossen is al helemaal een drama . Ze bedenken van alles en breken zaken af de goed waren . We zijn een rijk land volgens velen van hun . Maar de armoede neemt alleen maar toe alle voorzieningen worden slecher of afgebouwd . En nu hebben ze de boer als boosdoender aangewezen . En doen ze zogenaamd rijk aanbod om uit te kopen . Dit is de rijnste kapitaal verneitiging en saneren van arbeids plaatsen . Er zijn al provincies die zich hier zorgen over maken . En het gekke is over de grens kan veel meer . Met het natuurlijk verloop van wat er nu onder de boeren gaande is en een gepaste vergoeding die ze eerder in hadden moeten zetten . Was er al veel opgekocht . En met de kennis van nu is er op alle gebied nog veel te winnen en dit schept arbeids plaatsen . En alle gezever over wat waar neervalt of niet .Lost niets op en is alleen maar om zin door te drijven . Om goed betaalde job niet te verliezen moet je in het gelid lopen en is nuchter nadenken een gevaar om uit de gevestigde orde uitgestoten te worden . Alle geld wat aan raporten,onderzoeken ,adviezen ,vergaderen enz. uitgegeven had al veel van gedaan kunnen zijn of worden . Hopenlijk gaat er op korte termijn een nuchtere club regeren .

  2. Zo te lezen is het oude sprookje op zijn einde… En wordt er druk gewerkt aan een nieuw verhaal met een nieuwe draak… We leven hier in Nederland niet op een eiland. Wanneer worden die ruifvreters eens wakker??

  3. We zijn jarenlang voorgelogen door wetenschappers met een dubbele agenda. Mest injecteren bij voorbeeld zou gunstig zijn voor minder ammoniak uitstoot. Nu blijkt dat ammoniak voor het grootste deel binnen 250 meter van de bron neerdaalt. Gewoon op de boer zijn grond dus. Had je net zo goed kunnen mest ketsen en de weidevogels kunnen sparen. Zo zijn er veel voorbeelden die niks opleveren maar de boer wel veel gekost heeft. Nu proberen die wetenschappers het op een andere manier. Willen ze boeren dwingen om minder uit te stoten terwijl ze weten dat het toch niet op de n 2000 gebieden neervalt. Hopelijk trappen nuchtere politici daar niet in.

Beheer
WP Admin