AlgemeenNieuws

Soepeler maatregel muizenschade

Doetinchem – Boeren die aan agrarisch natuurbeheer doen, mogen percelen met muizenschade tot 15 april doorzaaien en/of herinzaaien.

De deadline van 1 april is met twee weken verruimd. Het Ministerie van Economische Zaken, de RVO, de NVWA, LTO BoerenNatuur en Provincie Fryslân hebben dit afgesproken.

De ruimere deadline is cruciaal, zo zegt Wiebren van Stralen van LTO. “Om natuurbeheer lonend te maken, is van belang dat er überhaupt gras staat. Voor 1 april was het op veel plekken niet mogelijk de graszoden goed te herstellen. Het gras was op veel plekken niet gaan kiemen. Ook was het vaak nog te nat om het land op te gaan.”

De ruimere deadline voorkomt volgens Van Stralen dat boeren stoppen met agrarisch natuurbeheer. “Zonder deze maatregel waren er zeker boeren geweest die hun beheerpakket aan de kant hadden geschoven. Nu zij uitstel hebben gekregen, kunnen zij er toch nog voor zorgen dat er later opbrengst komt van hun land.”

De taxateur van het Faunafonds heeft aangegeven of grasland moet worden doorgezaaid en/of heringezaaid. Bij minder dan 50 procent schade wordt vertrouwd op het herstellend vermogen van de natuur. Op 15 april begint de rustperiode die geldt binnen het beheerpakket. Na de einddatum van de rustperiode mogen boeren weer doorzaaien en/of herinzaaien. De einddatum verschilt per beheerpakket.

Beheer
WP Admin