Sector verdeeld over Kringloopwijzer - Foto: Jan Willem Schouten RundveeNieuws

Sector verdeeld over Kringloopwijzer

‘De Kringloopwijzer is mislukt als instrument om de fosfaatefficiëntie te verhogen’, stelt CLM. In de sector klinken verschillende reacties op deze stelling.

De Stichting voor Landbouw en Milieu (CLM) doet deze uitspraak in een opiniebijdrage.

Het genoemde struikelblok dat veehouders achteraf worden afgerekend op hun prestaties, wordt onderschreven door Frank Verhoeven, die mede aan de basis stond van de Kringloopwijzer (KLW). “Als je melkveehouders bedrijfsspecifiek ruimte wil bieden, dan zou je naar een voortschrijdend gemiddelde over drie jaren moeten kijken.”

‘Als je melkveehouders bedrijfsspecifiek ruimte wil bieden, dan zou je naar een voortschrijdend gemiddelde over drie jaren moeten kijken’

Wiegersma (NMV): Zo lek als een mandje

Harm Wiegersma, voorzitter van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) herkent veel in in het commentaar van CLM. “Wij hebben altijd al gezegd dat het systeem zo lek als een mandje is en dat het de intensieve bedrijven bevoordeelt.”

Romijn (LTO): Systeem niet fraudegevoelig

LTO-vakgroepvoorzitter Kees Romijn stelt echter dat de Kringloopwijzer geen bedrijven benadeelt. Over de fraudegevoeligheid is hij ook duidelijk: “Alles moet bemonsterd worden en de Kringloopwijzer moet door een erkend persoon gecontroleerd worden. Ik verwacht dat het systeem het niet mogelijk maakt te frauderen met de gegevens.”

Wat Romijn betreft past de Kringloopwijzer perfect in de strategie van de zuivel om duurzaam te produceren; daar hoort fosfaat ook bij.

Wel of geen erkenning Kringloopwijzer

Wiegersma onderkent ook de twijfels over het erkennen van de Kringloopwijzer door het ministerie van Economische Zaken en de Europese Commissie. Volgens hem ziet de derogatiecommissie de Kringloopwijzer alleen als managementtool. Hij houdt er rekening mee dat de Europese Commissie er niet zonder meer mee akkoord gaat.

Volgens Romijn wordt de Kringloopwijzer momenteel getoetst en zal met name het borgingssysteem de Commissie overtuigen dat fraude met het systeem niet mogelijk is. Wat Romijn betreft past de Kringloopwijzer perfect in de strategie van de zuivel om duurzaam te produceren; daar hoort fosfaat ook bij.

Reactie ZuivelNL

Han Swinkels, projectleider Kringloopwijzer bij ZuivelNL, wijst erop dat CLM terecht vragen stelt bij de KLW. Maar dat zijn precies de vragen waaraan Wageningen UR werkt in opdracht van ZuivelNL en het ministerie van Economische Zaken. “We kijken samen met EZ waar het rekenmodel nog verbeterd kan worden, zodat deze nog beter aansluit op de de praktijk. Jaarlijks wordt naar de nieuwste wetenschappelijke inzichten ge-update,” legt hij uit.

De zorg van CLM dat de KLW vooral de intensieve bedrijven bevoordeeld is volgens Swinkels ongegrond. Het rekenmodel van de KLW heeft een ruime reikwijdte en is daarmee toepasbaar voor zowel intensieve en extensieve bedrijven. Verder stelt de zuivel dat het invullen van de KLW in haar leveringsvoorwaarden melkveehouders stimuleert om samen met de bedrijfsadviseur aan de slag te gaan met het verbeteren van de mineralenbenutting.

Mineralenstromen monitoren

Swinkels ziet de KLW vooral als instrument om de mineralenstromen in de zuivelketen op het niveau van het melkveebedrijf te monitoren. Een project dat past in het meerjarige programma duurzame zuivelketen en de in opkomst zijnde circulaire economie. “Belangrijk is wel dat de melkveehouder tegelijkertijd blijft werken aan het verbeteren van dierwelzijn en diergezondheid als ook het op peil houden van weidegang en biodiversiteit binnen de duurzame zuivelketen,” aldus Swinkels.

Beheer
WP Admin