VarkensOpinie

Sectie op varken kan prima op het bedrijf

Hoe zit het écht met de diergezondheid op uw varkensbedrijf? Laat eens sectie doen, eventueel op uw varkensbedrijf zelf. Dat geeft inzicht en kan prima, als dat hygiënisch gebeurt.

De GD ontvangt regelmatig varkens die ik doorgestuurd heb voor een uitgebreide sectie. Tijdens mijn bedrijfsbezoeken maak ik zelf soms ook een varken open. Dit kan een zieke big zijn die ik geëuthanaseerd heb of een dier dat op een natuurlijke manier is doodgegaan. De varkenshouders waar ik regelmatig kom, weten dat dit klusje voor mij niet zo heel veel tijd kost. Ik ben praktisch ingesteld, heb een big zo opengesneden en de diagnose is dan meestal snel gesteld. Indien nodig neem ik wat weefsel mee om op te sturen naar het lab voor verder onderzoek. Na afloop van de sectie belandt de big gewoon in de ton en hebben we uiteindelijk weer wat meer inzicht in de gezondheidsproblemen die spelen op het bedrijf. In tegenstelling tot wat wel eens gedacht wordt is in Nederland het doen van secties door dierenartsen op een varkensbedrijf onder bepaalde voorwaarden gewoon toegestaan.

Hygiëne erg belangrijk bij sectie op varkensbedrijf zelf

Natuurlijk ben ik me er ook van bewust dat er nadelen en risico’s kleven aan deze manier van werken. Hygiënisch werken is bijvoorbeeld heel belangrijk. Ik doe de sectie op het laatst, en probeer zo netjes mogelijk te werken. De plaats waar de sectie gedaan wordt, moet goed schoongemaakt worden als het werk klaar is. Want door het openmaken van een varken open je natuurlijk letterlijk ook de ‘bron van ellende’. Ziektekiemen uit de longen bijvoorbeeld kunnen zich door het openleggen van het weefsel heel gemakkelijk verder verspreiden.

Kennis over pathologie en secties opgefrist

Pas heb ik me weer een spiegel laten voorhouden. Kan er niet nog meer informatie uit de secties gehaald worden? Met een groep dierenartsen hebben we les gekregen in de sectiezaal in Bersenbrück, Duitsland. Hier heeft een dierenarts-patholoog uit Nederland al jarenlang zijn praktijk samen met Duitse collega’s. De andere docent was de professor van wie ik tijdens mijn studie in Utrecht ook al les kreeg. Dit duo heeft onze kennis over pathologie en het doen van secties opgefrist en aangevuld. Het was erg leuk, twee wijze mannen van respectabele leeftijd die elkaar prachtig aanvulden en ook op elkaar mopperden.

Snelle diagnose: APP, sectie: circo speelt ook een rol

En het was goed om weer eens heel secuur te werken en kijken. Zo is de diagnose APP meestal snel gesteld, maar door goed kijken kom je nog meer te weten. Circo kan meespelen in de problemen; dit zie je bijvoorbeeld door gedetailleerde veranderingen aan de nieren. Vergiftigingen met nitriet als gevolg van problemen met de luchtwasser geven een zeer typisch blauwe verkleuring van de slijmvliezen en zijn met een urinestick aan te tonen. Het was erg leerzaam!

Moderne sectiezaal voor hygiënische varkensssecties

Na een gezellige avond met de andere dierenartsen reden mijn collega en ik de volgende dag weer naar huis. In de auto vol met ideeën over een eigen, moderne sectiezaal voor onze praktijk. We halen veel informatie uit de secties die we op de bedrijven doen, maar het is natuurlijk veel prettiger werken in een hygiënische ruimte met goede verlichting en een prettige werkhoogte. Aan de slag met dit plan!

Beheer
WP Admin