Delphy-onderzoekers monitoren de biodiversiteit binnen een graanperceel om de biodiversiteitsscore te bepalen. - Foto: Koos Groenewold AkkerbouwNieuws

Score voor biodiversiteit op akkerbouwbedrijven

CLM Onderzoek en Advies heeft in opdracht van agrarische collectieven een methode ontwikkeld om op eenvoudige en onderbouwde wijze biodiversiteit te bepalen.

Met 150 regio specifieke indicatorsoorten is in korte tijd de biodiversiteit gemeten op akkerbouwbedrijven in de Veenkoloniën. Deze methode is genaamd Agrobiodiversiteitsmonitor light en levert een bedrijfsscore op, die ook het effect van de maatregelen op de biodiversiteit meet. Én minstens zo belangrijk; boeren horen welke soorten op hun bedrijf voorkomen.

Vier akkerbouwbedrijven geïnventariseerd

In 2021 zijn vier akkerbouwbedrijven geïnventariseerd, op 150 plant- en diersoorten, zowel boven- als ondergronds. Daarbij is gekeken naar planten, vogels, zoogdieren, insecten, wormen en amfibieën en in het lab naar microben in de bodem. Bij het tellen van biodiversiteit is het ondoenlijk om alle soorten mee te nemen, daarom selecteert CLM indicatoren. Een indicator zegt wat over de mate van biodiversiteit in een bepaald ecosysteem.

Biodiversiteitsscore

De resultaten laten duidelijke verschillen zien in biodiversiteit scoren tussen bedrijven. Twee bedrijven met weinig maatregelen scoren lager dan de bedrijven met bijvoorbeeld een akkerrand of houtsingel. Dit verschil uit zich in elk van de gemeten soortcategorieën. Komend jaar vinden de tellingen in meer gebieden plaats, zoals Drenthe, Zeeland en mogelijk in Flevoland en Groningen.

Het belang van biodiversiteit op landbouwbedrijven krijgt steeds meer erkenning door de maatschappij. Agrariërs willen hun werkelijke bijdrage aan het behouden en herstellen van biodiversiteit inzichtelijk maken. Door het tellen van plant- en diersoorten kan de mate van aanwezige biodiversiteit op een bedrijf uitgedrukt worden in een score. De methode bestaat uit een soortenlijst, een rekenmodel en telprotocollen. Het kennisniveau van de teller om soorten waar te nemen, beïnvloedt de uitkomst van de meting. Daarom is het van belang dat tellers een overeenkomstig kennisniveau hebben.

Reacties

  1. Biodiversiteit is veel belangrijker dan voedselzekerheid. Dus geven aan deze onderzoeken miljoenen uit en importeren liever voedsel van elders, liefst landen waar de mensen nu al honger hebben. Kunnen we onze goedheid tonen door eten te sturen, dat wij niet lekker vinden. Al deze transporten en handelsstroemen zullen de biodiversiteit mondiaal niet redden en ook de wereldvrede niet verbeteren.

Beheer
WP Admin