Foto: Roel Dijkstra AlgemeenNieuws

Schouten wil zesde actieprogramma voorlopig niet aanpassen

Minister Carola Schouten van Landbouw wil het zesde actieprogramma nitraatrichtlijn de komende tijd niet aanpassen, maar eerst aan de slag gaan.

Dat zegt Schouten in reactie op een motie van GroenLinks-Kamerlid Rik Grashoff, die vraagt om het beleid aan te passen als blijkt dat met de huidige maatregelen de doelen van de nitraatrichtlijn niet gehaald worden. Schouten wil geen onzekerheid oproepen, door op korte termijn het beleid aan te passen. “Het beleid is een balans tussen milieudoelen en de praktische haalbaarheid, die balans wil ik nu niet verstoren”, zegt Schouten.

Verplichte rijenbemesting

Tussentijdse aanpassingen in het actieprogramma is volgens de Europese Commissie wel toegestaan, als dat nodig is.

Tijdens het debat uitten zowel de Partij voor de Dieren als de SGP zich kritisch over de verplichte rijenbemesting in de mais. Beide partijen vrezen negatieve gevolgen voor de bodem door het gebruik van zware machines hiervoor. SGP wil een onderzoek naar de welke knelpunten er zijn bij de verplichte rijenbemesting en onderzaai en indien mogelijk met oplossingen komen. De PvdD wil de rijenbemesting niet invoeren, maar wil inzetten op andere teelten om de nitraatuitspoeling tegen te gaan. Minister Schouten zegt rekening te houden met de knelpunten. Ze wijst er tevens op dat de verplichting niet geldt voor natte, kwetsbare bodems.

Meer lezen over bodemkwaliteit? Ga naar het praktijkthema

Beheer
WP Admin