Foto: ANP AlgemeenNieuws

RVO.nl begonnen met uitbetaling GLB-subsidies

RVO.nl is begonnen met het uitbetalen van GLB-subsidies die dit voorjaar zijn aangevraagd via de Gecombineerde opgave.

De uitvoeringsorganisatie had eind november ruim 32.000 aanvragen volledig afgehandeld, inclusief het versturen van de subsidiebeschikking. Deze aanvragers krijgen deze week hun uitbetaling volgens RVO.nl. De 32.000 afgewikkelde aanvragen omvat ook aanvragen die zijn afgewezen.

Basisbetaling € 263 per hectare

De zogenoemde basisbetaling is dit jaar € 263 per hectare, de vergroeningsbetaling komt afgerond uit op € 114 per hectare. De extra betaling voor jonge boeren is nog niet bekend volgens RVO.nl.

Uiterlijk 31 december 2019 heeft minimaal 95% van de aanvragers in ieder geval de beslissing over de basisbetaling ontvangen en, als de aanvraag is toegewezen, de betaling ontvangen.

RVO.nl geeft aan dat de vergroeningsbetaling en betaling voor jonge boeren zoveel mogelijk tegelijk met de basisbetaling uitbetaald wordt. Lukt dat niet dan volgt een definitieve beslissing vanaf februari 2020.

Graasdierpremie vanaf 1 maart 2020

De graasdierpremie wordt vanaf 1 maart 2020 uitbetaald, daarover verstuurt RVO.nl aparte beslisbrieven. De graasdierpremie is voorlopig vastgesteld op € 153 per rund en € 23 per schaap.

Beheer
WP Admin