Foto: ANP AlgemeenNieuws

Rendac kan extra aanbod kadavers door blauwtong niet aan

De sterfte onder schapen als gevolg van blauwtong is zo groot, dat kadaververwerker Rendac dode dieren niet altijd meer de volgende werkdag kan ophalen.

“We krijgen momenteel wekelijks zes keer zoveel meldingen van dode schapen dan normaal in deze tijd van het jaar”, zegt een woordvoerder van Rendac. Hoewel er bij de meldingen van dode dieren geen doodsoorzaak wordt gemeld, is het aannemelijk dat de verhoogde sterfte het gevolg is van het blauwtongvirus BTV 3.

Het aantal stops dat de ophaaldienst uitvoert is bijna 50% hoger dan normaal. Veel meldingen komen ook van kleinschalige schapenhouders die slechts incidenteel sterfte melden. Door het vele aantal stops is het vooral logistiek lastig voor Rendac. “We kunnen niet altijd meer garanderen dat een melding de volgende dag wordt opgehaald. In sommige gevallen kunnen we een dood dier pas de dag daarna ophalen. In die gevallen wordt het dier wel met verhoogde prioriteit opgehaald”, legt de woordvoerder van Rendac uit. De druk voor Rendac zit specifiek aan de logistieke kant. Doordat schapen relatief kleine dieren zijn, zijn er geen problemen met het verwerken van het volume kadavers.

Ook verhoogde sterfte bij runderen

Sinds het begin van de uitbraak met blauwtong ervaart Rendac een verhoogde sterfte onder schapen. Na een lichte daling van het aantal meldingen in de eerste twee weken van oktober, is het aantal meldingen in de derde en vierde week van oktober bijna zes keer zoveel dan normaal. Om het aantal meldingen bij te kunnen houden, haalde Rendac afgelopen weken ook op zaterdagen kadavers op. Dat blijft de organisatie de komende tijd doen, zolang dat nodig is.

Rendac merkt ook een verhoogde sterfte bij runderen, maar niet in de mate zoals bij schapen. Het is volgens de kadaververwerker nog te vroeg om er een trend uit te halen.

Capaciteit helpdesk verdubbeld

Professionale schapenhouders melden dode dieren doorgaans via het Voice Respons Systeem (VRS) van Rendac. Incidentele meldingen van hobbyhouders of kleinschalige houders moeten melding doen via de helpdesk van Rendac. Het bedrijf heeft de capaciteit van de helpdesk verdubbeld vanwege het hoge aantal gesprekken, maar desondanks kunnen de wachttijden oplopen, aldus Rendac.

Het aantal bedrijven met blauwtong dat gemeld is bij de NVWA is inmiddels opgelopen naar 3.488. Het gaat om 2.202 bedrijven waar het virus via bloedmonsters is aangetoond. 1.286 bedrijven zijn positief verklaard op basis van de klinische verschijnselen bij dieren.

Schapenhouders hebben de overheid om steun gevraagd  vanwege de grootschalige uitbraak. Ook demissionair landbouwminister Piet Adema heeft zijn zorgen over de toekomst van de Nederlandse schapensector geuit tijdens een Europese vergadering van landbouwministers.
Beheer
WP Admin