Foto: Henk Riswick AlgemeenNieuws

Regelmatig fouten bij nieuwe perceelsregistratie

Bij de controle van de nieuwe digitale kaart, de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), komen regelmatig fouten aan het licht. Dat ervaart ZLTO-adviseur Teun van Oosterhout.

Met name kaarten bij dijken of natuurgebieden kloppen vaak niet, waardoor boeren volgens de kaarten soms over hectares minder landbouwgrond zouden kunnen beschikken. “Het is dus zeker de moeite waard om de kaarten te checken”, aldus Van Oosterhout.

Bestaande kaarten samengevoegd

RVO gaat in de toekomst werken met nieuwe kaarten. Bij deze BGT worden bestaande kaarten samen gevoegd tot één kaart. Het is een topografische kaart en geen eigendomskaart. “Hierdoor kan het voorkomen dat er verschil zit tussen de topografische grenzen en de eigendomsgrenzen”, aldus RVO. Alle ondernemers die gecombineerde opgave doen worden door RVO uitgenodigd om deze nieuwe kaarten te controleren en eventueel aan te geven als de kaarten niet kloppen. Dit proces is verspreid over vier jaar. Dit jaar worden 27.000 bedrijven gevraagd.

Areaal landbouwgrond blijft gelijk

RVO gaat er vanuit dat het totale areaal landbouwgrond in Nederland met invoering van de kaart nagenoeg gelijk blijft. Voor individuele ondernemers kan de kaart wel tot verandering van de oppervlakte zorgen voor bijvoorbeeld plaatsingsruimte mest of toeslagen. Als een ondernemer het niet eens is met de aangegeven perceelsgrenzen kan hij dit melden bij RVO met een reden. RVO beoordeelt deze opmerkingen vervolgens en koppelt deze terug richting ondernemer.

Beheer
WP Admin