Mestvergisting is een optie om de CO2 footprint op een bedrijf te verlagen. - Foto: Bert Jansen VarkensNieuws

Reductie van CO2 FP is verplichting en marktvraag

De CO2-footprint wordt de ‘license to produce’ maar laat zich nog niet zomaar vanuit de markt terugverdienen.

 

De kosten voor het produceren van varkensvlees met een lage CO2-footprint (CO2 FP) zouden terugverdiend moeten worden vanuit de keten. Dat stelde René Veldman, sectormanager varkenshouderij bij Rabobank, tijdens een webinar over klimaat als kans voor de varkenshouderij, georganiseerd door Nieuwe Oogst en Rabobank.

Vleesverwerkende bedrijven en retail gaan vragen om de CO2 FP van varkensvlees, omdat ze moeten voldoen aan de verplichte rapportage van de emissies (scope 3) in de gehele keten aan de Europese Unie. Varkensvlees met een lage CO2 FP kan een kans zijn in een vraaggestuurde markt, maar ook een ‘license to produce’.

Investeringen in lagere CO2 FP

Een lagere CO2 FP vraagt investeringen van varkenshouders. Een aantal zijn eenvoudig en kostenverlagend, maar bijvoorbeeld mestvergisting of stalaanpassingen vergen een grotere financiering. “Uiteindelijk moeten alle investeringen, ook de duurzame, terugverdiend worden”, zegt Veldman. Rabobank stimuleert duurzaamheid en ziet de lage CO2 FP juist als kans. Veldman geeft wel aan dat een ondernemer zich goed moet afvragen voor welke markt hij wil produceren en of hij daar geschikt voor is.

Denise Dijkhof, inkoopmanager van Plus Retail, verwacht niet dat de volledige kosten voor de EU-doelen voor CO2-reductie in 2030 door de keten gedekt worden. Uiteindelijk zal de consument hieraan mee moeten betalen. Dijkhof heeft hier twijfels over, maar stelt dat CO2-reductie een randvoorwaarde is om varkensvlees voor de Nederlandse markt te produceren. De consument vindt vlees nog steeds het lekkerste van de maaltijd, maar vraagt naar duurzaam, milieu- en welzijnsvriendelijk geproduceerd vlees.

Brijvoer en mestvergisting

Varkenshouder Martin Houben vertelt dat hij op zijn bedrijf 50% reductie van de CO2 FP heeft gerealiseerd door brijvoer en mestvergisting toe te passen.

Varkenshouder Tom Derikx heeft de CO2 FP nog niet in beeld, maar heeft gekozen voor warmtepompen in combinatie met zonnepanelen. Een eigen mestvergistingsinstallatie is voor hem niet rendabel.

 

Beheer
WP Admin