AlgemeenNieuws

Reductie antibioticagebruik veehouderij stagneert

Ede – Het antibioticagebruik in de veehouderij is in 2014 nauwelijks afgenomen. In de pluimveehouderij is het gebruik zelfs gestegen.

Dat blijkt uit het rapport over antibioticagebruik in de veehouderij van de stichting Diergeneesmiddelen Autoriteit SDa. Dick Heederik, voorzitter van het expertpanel van de SDa zegt dat de afname in reductie in lijn is met de verwachting, omdat het laaghangende fruit is geplukt. Desondanks verwacht de SDa wel dat verdere reductie mogelijk is.

Op basis van dierdagdoseringen is in de rundveehouderij in 2014 een daling van het gebruik te zien, met 19,7 procent ten opzichte van 2013. In de varkenshouderij daalt het aantal dierdagdoseringen met 4,4 procent, in de kalversector met 1,6 procent. Bij vleeskuikens nam het gebruik juist met 21,1 procent toe, bij kalkoenen steeg het met 4,9 procent.

De SDA ziet wel een verschuiving in het gebruik van de types antibiotica. De voor de volksgezondheid kritische middelen zijn in 2014 nog maar zeer beperkt gebruikt in de veehouderij.

Grote verschillen

De SDA constateert ook dat de verschillen in gebruik tussen bedrijven en tussen dierenartsen nog erg groot is. In de kalversector schrijven de 10 procent dierenartsen die de meeste antibiotica voorschrijven 33 keer meer voor dan de 10 procent die het minst voorschrijven. De SDA blijft er daarom op aandringen om het antibioticagebruik verder terug te dringen en adviseert dierenartsen en veehouders meer te prikkelen om het gebruik terug te dringen. “Bedrijven in het actiegebied moeten we niet meer accepteren. Maar ook de grote groep bedrijven in het signaleringsgebied moeten meer aandacht krijgen om in het streefgebied te komen”, zegt Heederik.

Doelstelling

Het ministerie van Economische Zaken heeft als doelstelling gesteld om de antibioticaverkoop in 2014 50 procent te reduceren ten opzichte van 2009. Dat is met een reductie van 58,1 procent gehaald. Minister Schippers (volksgezondheid) heeft als doelstelling voor 2016 70 procent reductie gesteld. Die doelstelling belemmert de verdere reductie, vindt voorzitter Jos Werner van de SDa. Hij benadrukt dat deze reductie niet in alle sectoren haalbaar is.

Beheer
WP Admin