Volgens de RDA lopen de gevoelens over de komst van wolven naar Nederland uiteen van boosheid en verdriet tot aan verrukking. - Foto: Henk Riswick AlgemeenNieuws

RDA: vreedzaam samenleven met wolf gaat nog jaren duren

Vreedzaam samenleven met de wolf in Nederland, op welke manier dan ook, is een proces dat nog jaren zal vergen. Het is een ingewikkelde opgave en er is nog veel onduidelijk. Zowel voor- als tegenstanders hebben behoefte aan eenduidige feitenkennis over de roofdieren, over hun gedrag en over hoe mensen veilig met wolven kunnen samenleven.

Dat schrijft de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) in een tussenrapportage aan de demissionaire ministers Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) en Piet Adema (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit).

Van der Wal vroeg de RDA vorig jaar om een maatschappelijke dialoog te organiseren over de wolf en de verschillende standpunten om verdere verharding van de discussie te voorkomen. De dialoog moet dit voorjaar een advies opleveren over het samenleven van mensen en wolven.

Zorgen over kruisingen van wolven

Volgens de RDA lopen de gevoelens over de komst van wolven naar Nederland uiteen van boosheid en verdriet tot aan verrukking. Er zijn zorgen over bijvoorbeeld kruisingen van wolven met honden (hybriden). Velen vragen zich af wat de wolf bijdraagt aan de biodiversiteit in Nederland. Deskundigen en overheden zouden hun eigen onzekerheden duidelijker moeten benoemen.

Van der Wal wil aan de hand van het advies van de RDA bezien wat er kan worden gedaan om het samenleven met de wolf makkelijker te maken. En of de beschermde status van de wolf heroverwogen moet worden. De beschermde wolf mag nu niet verstoord, verjaagd of beschoten worden. De Europese Commissie wil de status van de wolf in het Verdrag van Bern (internationaal verdrag over behoud en bescherming van wilde planten- en diersoorten) aanpassen van strikt beschermd naar beschermd.

Dion Graus wil meer begrip voor wolf

In de Tweede Kamer ging het deze woensdag ook over de omgang met de wolf tijdens een debat over de landbouwbegroting. Dion Graus (PVV) sprak van een ‘roodkapjessyndroom’ waarbij mensen de wolf zien als ‘akelig beestje’, en pleitte voor meer begrip. “Waarom mag een wolf geen schaap eten, en wij wel?” Volgens Graus kan de wolf juist worden ingezet om overlast van andere dieren tegen te gaan.

André Flach (SGP) en Caroline van der Plas (BBB) konden zich daar niet in vinden. “Graus kiest dus voor de wolf en laat het schaap aan zijn lot over”, zei Flach. Van der Plas: “Wolven laten schapen lijdend achter in de wei, soms met de darmen eruit.”

Beheer
WP Admin