Verwerking van rundvlees. De vraag naar rundvlees blijft in 2024 gelijk aan die van 2023. Toen nam de rundvleesproductie in Europa nog af vergeleken met een jaar eerder. - Foto: Tamara Reijers RundveeNieuws

Rabobank: vraag rundvlees stabiel in 2024

De vraag naar rundvlees blijft in 2024 gelijk aan een jaar eerder, ondanks economische uitdagingen en de zoektocht van consumenten naar goedkopere eiwitten. Dat blijkt uit een rapport van Rabobank.

De financiële instelling ziet dat de prijzen voor rundvlees sinds 2019 stegen. Dat is mede de oorzaak dat consumenten hun focus verleggen naar goedkopere alternatieven. In Europa daalde volgens Rabobank de rundvleesproductie in 2023 in de periode van januari tot en met november met 3,5% in vergelijking met een jaar eerder. De import daalde in het tweede halfjaar van 2023 flink. Dat is volgens Rabobank deels te verklaren door hogere prijzen en een kleinere vraag.

Goede prijzen rundvlees

De invoer van rundvlees vanuit de Verenigde Staten neemt door gestegen rundvleesprijzen af sinds juni van vorig jaar. Australië springt door een groeiende productie en lagere prijzen sinds oktober in het gat dat de VS achterlaat.

De Europese rundvleesconsumptie verschuift van thuisverbruik naar foodservice. Door een forse toename van het barbecue-segment blijft de rundvleesconsumptie gelijk aan die van 2022. Wel ziet Rabobank een daling van maar liefst 7,9% in de rundvleesconsumptie vergeleken met 2019. Dat is geheel toe te schrijven aan het zwakke economische klimaat.

Over dit jaar is de bank redelijk positief. Het aanbod blijft beperkt en de vraag naar rundvlees is goed. Daarom blijven de prijzen goed. Ook dit jaar ondersteunen een dalende consumentenprijs en afnemende inflatie de prijs in 2024.

Mondiale verschuivingen

Het verschil in rundveeprijzen tussen het noordelijk en zuidelijk halfrond lijkt niet verder te groeien. Volgens Rabobank werd dit prijsverschil in 2023 ingezet. Toch blijven rundvleesprijzen in de Verenigde Staten hoog door een kleiner aanbod, terwijl in Oceanië juist druk op de prijzen aanhoudt om de consumptie te stimuleren.

Rabobank verwacht een trage vraag vanuit China. Trekt deze vraag in de loop van 2024 aan, dan zouden mondiale vleesmarkten krapper worden. Dat zorgt uiteindelijk voor aantrekkende prijzen. Echter, dat wordt volgens de bank een zoektocht naar balans, want in krappere economische omstandigheden moeten consumenten de prijs voor het rundvlees betalen.

Beheer
WP Admin