Hoofdkantoor Rabobank in Utrecht, waar plannen voor rentekorting op nieuwe leningen voor duurzame veehouders worden gesmeed. - Foto: ANP AlgemeenNieuws

Rabobank: lagere rente voor een op de vijf bedrijven mogelijk

Een op de vijf veehouders krijgen bij Rabobank een lagere rente op nieuwe leningen. Het gaat om boeren die nu al duurzaam produceren.

Ongeveer 20% van de veehouders die klant zijn bij de Rabobank komt in aanmerking voor een lagere rente bij nieuwe leningen. Rabobank zet vol in op verduurzaming van veebedrijven. Daarbij hanteert de bank een duurzaamheidsscore, een ABCD-score. A is heel duurzaam en krijgt 0,2% rentekorting op nieuwe leningen.

Voldoen aan wet- en regelgeving

Boeren in categorie C voldoen aan de wet- en regelgeving. “In categorie D zitten bedrijven die niet voldoen aan wet- en regelgeving, zoals bij een ontdekte hennepkwekerij of ernstige verwaarlozing van dieren”, zegt Alex Datema, directeur Food & Agri bij Rabobank. “We zitten dus niet op de stoel van de overheid, maar volgen de overheid. Dit zijn enkele bedrijven op de totale portefeuille. We proberen deze bedrijven eerst te helpen om weer aan wet- en regelgeving te voldoen, maar dat mag van de toezichthouder slechts een beperkte tijd.” Volgens Rabo-sectormanager Animal Proteins René Veldman, is dat maximaal een jaar.

Lees ook: Directeur Rabobank: ‘Bij verduurzaming denken wij als bank een rol te kunnen spelen’

Lagere rente door stap te zetten naar categorie A

Rabobank stimuleert dat bedrijven na een investering in dieren of locaties minimaal categorie B zijn. Wie nu label C heeft, maar financieel heel sterk is, kan bij een groeislag de stap naar A of B zetten. “Als het financieel ook matig is, is zo’n stap niet haalbaar”, stelt Veldman. “Die ondernemer gaan we minder faciliteren.”

Bedrijven met duurzaamheidscore A hebben vaak een beter rendement

60% veehouders bij Rabobank heeft label B

Circa 20% van de bedrijven zit in categorie A en kan dus in aanmerking komen voor rentekorting bij nieuwe leningen, 60% zit in B en 20% in C. In categorie D zitten dus maar enkele bedrijven. Die verdeling is in ongeveer alle veehouderijsectoren zo, verduidelijkt Veldman. “We zien dat bedrijven met duurzaamheidscore A vaak een beter rendement hebben dan bedrijven met B of C. Juist die koplopers nemen de middengroep mee, zijn aanjagers. Zij zorgen ervoor dat innovaties daadwerkelijk in de praktijk gaan draaien met toegevoegde waarde.”

‘PAS-melders zitten dus niet in D’

De vrees van PAS-melders dat ze tot de D-categorie behoren, is ongegrond, stelt Datema. “Het ontbreken van een wettelijke vergunning ligt buiten hun macht en de overheid heeft toegezegd dat probleem op te lossen. PAS-melders zitten dus niet in D.”

Het kwantificeren van de verduurzaming voor de interne maatstaf gaat deels op basis van harde gegevens en deels op basis van inschattingen die Rabobank in een gesprek aan de keukentafel maakt. “De melkvee- en varkenssector zijn meer bezig met dataverzameling en transparantie op het vlak van fijn stof, CO2-, ammoniak- en stikstofemissies dan de pluimveehouderij”, geeft Veldman aan. “De paar grote ketens in de pluimveehouderij hebben die data wel, maar die zijn voor ons niet beschikbaar.”

Data

Veldman schat in dat Rabobank op termijn de duurzaamheid alleen bespreekt op basis van objectieve data, in de hele Nederlandse landbouw. “Dan is duurzaamheid aantoonbaar, geborgd, wordt er gemeten en gestuurd. Die voorloper op niveau A is al bezig met verzamelen en digitalisering van die data.”

Reacties

  1. je krijgt eerst een offerte die 0,3% hoger is , en als je dan braaf bent krijg je 0,2% korting , het blijven boeven bij de rabo ( ruimt alle boeren op ) .

  2. Stoute boeren ( bekenden van justitie) zitten in groep D. Rabo is ook een bekende van justitie en zou dus niet z’n grote broek moeten aantrekken.
    In welke groep zit dat grote kippenbedrijf in oekraine en wat betalen die voor rente?

  3. “De Rabobank sloot 2023 af met een winst van 4,37 miljard euro. Bijna een verdubbeling van de winst ten opzichte van een jaar eerder. De hoge winst is het gevolg van de gestegen rente. ”

    Bovenstaande zet de 0,2% rentekorting even in het juiste perspectief.

  4. 0,2%, dat is 2.000€ rentekorting op een financiering van 1.000.000€! Daarmee wil Rabobank zich inzetten voor verduurzaming, hoop bombarie om niets.
    Dan ook nog alleen op nieuwe leningen, waarom niet ook meteen op leningen waarbij een nieuwe renteperiode wordt afgesloten?

Beheer
WP Admin