Foto: Lex Salverda RundveeNieuws

Rabobank classificeert melkveehouderij als ‘kwetsbaar’

De Rabobank heeft de hele Nederlandse melkveehouderij geclassificeerd als ‘kwetsbare sector’ vanwege de onzekerheid rondom het stikstofbeleid.

Ook de varkenshouderij en de sierteelt deelt de bank in onder deze categorie. Het gaat om sectoren waar de bank een significant verhoogd kredietrisico ziet, en/of substantieel meer onzekerheid. Die worden boekhoudkundig als kwetsbare sectoren aangemerkt.

De Rabobank laat weten het besluit te hebben genomen de Nederlandse melkveehouderij ook onder deze categorie te classificeren vanwege de huidige onzekerheid, en de onduidelijkheid wat de impact gaat zijn van de stikstofplannen van het kabinet op melkveebedrijven.

Kwetsbare sector

Rabobank CFO Bas Brouwer laat weten dat uit voorzichtigheid de hele Nederlandse melkveehouderij nu als ‘kwetsbare sector’ is gekwalificeerd, omdat er nog niet genoeg informatie is over de impact op individueel bedrijfsniveau. Als meer bekend is over de stikstofplannen hoopt de bank te komen tot een meer fijnmazige indeling. Daarvoor zullen impactanalyses gedaan worden.

In totaal heeft de bank € 10,3 miljard uitstaan in de Nederlandse melkveehouderij. De bank neemt nu een voorziening op van € 76 miljoen voor de sector. Dit is een boekhoudkundige reservering, een buffer om potentieel verlies te kunnen dragen. Dat heeft overigens puur te maken met de onzekerheid rondom de stikstofaanpak laat een woordvoerder weten: financieel-economisch staat de melkveehouderij er goed voor.

Zorgvuldig met financiering

Volgens bestuursvoorzitter Wiebe Draijer betekent het voor melkveehouders ‘strikt genomen nu niets’, dat de sector is ingedeeld als kwetsbare sector. “Maar we zullen erg zorgvuldig zijn met financiering rondom natuurgebieden”, geeft hij aan, daarbij aangevend dat dit een kwestie is van ‘boerenverstand’ gebruiken. “Je zult terughoudendheid ervaren met financiering rondom natuurgebieden”. Er is nog steeds financiering mogelijk geeft hij aan, maar er is snel duidelijkheid nodig over het stikstofbeleid.

Draijer verwacht ook een ‘pauzeperiode’ als het gaat om investeringen in productieverbeteringen in de melkveehouderij. “Dat is niet bevorderlijk voor het bestaansrecht en verdienmodel van boeren”.

Ook varkenshouderij kwetsbaar

Ook de varkenshouderij is nu boekhoudkundig als kwetsbare sector geclassificeerd vanwege toenemende volatiliteit. Rabobank laat desgevraagd weten dat dit bij deze sector niet gedaan is vanwege de stikstofplannen, maar om andere uitzonderlijke omstandigheden: hogere prijzen, inflatie, verhoogde voerkosten en (dreigende) varkenspest. Voor deze sector heeft de bank geen specifieke voorziening opgenomen.

Ook sectoren buiten de landbouw hebben de classificatie kwetsbaar gekregen. Veelal gaat het om sectoren waar grote impact is van de oorlog in Oekraïne en de sancties tegen Rusland. Dit is ook de motivatie om de sierteelt als kwetsbare sector aan te merken.

Gesprek met Remkes

Draijer deed tijdens een persconferentie in toelichting op Rabobank’s halfjaarcijfers een oproep aan alle organisaties die zijn uitgenodigd voor de gesprekken over de stikstofplannen met bemiddelaar Johan Remkes. Hij roept iedereen op om deel te nemen. De afgelopen weken maakten diverse agribusinessbedrijven zoals Agrifirm, Aware en FrieslandCampina duidelijk dat zij volgende week niet aanschuiven bij Remkes, omdat ze willen dat het kabinet er eerst met de boeren uitkomt.

Draijer laat weten dat de Rabobank zeker wel bij het gesprek aanwezig is en hoopt dat anderen ook komen, zodat er gekeken kan worden naar oplossingen voor de stikstofproblematiek en het pad hier naartoe. Hij gaf aan sympathie te voelen voor de turbulentie die is ontstaan. “Het is een enorme aanslag op het boerenbedrijf,” aldus Draijer, die verder spreekt over ‘fundamentele onzekerheid’ bij boeren, daarbij onder meer verwijzend naar onduidelijkheid over de impact van de beruchte stikstofkaart op bedrijfsniveau. Hij wil graag ‘toe naar een fase waarin iedereen samen op zoekt gaat naar een oplossing’, en waarbij de focus niet alleen ligt op stoppen.

Oplossing zoeken

Volgens hem moet die oplossing gezocht worden in zowel blijvende boeren rondom natuurgebieden, die vaak al geïnvesteerd hebben in verduurzaming en verder willen boeren. Daar moet ruimte zijn voor innovatie geeft hij aan. Daarnaast zijn er boeren die wel willen stoppen geeft hij aan, mits de overheid maar zorgt voor aantrekkelijke regelingen daarvoor. Afschrijvingen doen op die laatste categorie, zoals gesuggereerd is vanuit de politiek, heeft geen zin aldus Draijer; vaak zijn dit bedrijf die toch al weinig financiering meer hebben.

Draijer benadrukte daarnaast dat er ook plannen moeten komen voor stikstofreductie bij andere sectoren. “Dit moet bijdragen om het gevoel van oneerlijkheid weg te nemen”, aldus de topman.

Lees meer over het stikstofbeleid

Reacties

 1. Alle complotdenkers hier weten inmiddels toch ook wel, dat slechts 5% van het uitstaand Rabovermogen in de agr. sector zit?
  Zou Rabo dan hun maatschappelijke verantwoording negeren en het boerenbelang op nr. 1 plaatsen?
  Ja?, nou dan moet u zich toch wel heel belangrijk vinden en dus ver van de realiteit afstaan.
  Dat van der Plas haar Rabo rekening opzegt! Dat zal een schok geven bij de Rabo.
  Het levert alleen van der Plas ongemak op, die heeft een hoop geklooi met het veranderen van bank en .. bankrekening.
  Lachen joh.
  t’is wel warm he?, rustig aan maar.
  Ongeveer weekend.

 2. Men krijgt van de bank een mooie paraplu, maar als het begint te regenen trekken ze hem terug. Ze moeten zich schamen. De boerenleenbank

 3. De boeren die ooit de rabo hebben opgericht , zitten nu de bank alleen maar in de weg .
  Via veel geld dat klaar ligt voor stoppers zodat zij rabo 100% kunnen terug betalen komt weer grond vrij voor woningbouw waar rabo weer veel nieuwe hypotheken kan afsluiten. Brengt veel meer op voor ze .
  Ook beter voor hun imago vinden ze zelf.
  En die paar overblijvers worden b.v. via de nieuwe lely amoniak vanger en mono vergisters over de top gefinancieerd.

 4. Rabobank geeft wel aan dat de Stikstof hobby van de Nederlandse elite leidt tot een moeilijk in te schatten situatie voor de landbouw. Ik zou wel eens willen horen van de bank “Wat de gevolgen zijn voor de burgers in Nederland in de vorm van Prijsverhoging en belastingen op termijn. Alle te nemen maatregelen, die de overheid moet nemen om aan de wensen van de elite te voldoen gaan geld kosten, die de Elite niet zal wensen te dragen, omdat zij uit gaan van het feit “De maatregelen zijn op democratische wijze genomen”. Wij als plattelanders weten dat in onze democratie de Grote Steden altijd aan het langste eind trekken (nummeriek) en het platteland de rekening krijgt.

 5. waarom zegt Draijer nu niet dat het stikstofverhaal van tafel moet, een gecreëerd probleem om de veehouderij uit nederland weg te krijgen. Zulke mensen zijn gevaarlijk voor de sector, waar Rabobank er meer van heeft ,zie mevrouw Baarsma, die het communisme in nederland wil invoeren.

Beheer
WP Admin