Kim Putters presenteert zijn formatie-eindverslag in Den Haag op 14 maart 2024. Na overleg met politieke leiders van NSC, PVV, BBB en VVD over een mogelijke coalitie, deelt hij zijn bevindingen. - Foto: ANP AlgemeenNieuws

Putters: kabinet moet ook praten over stikstof, water en landbouw

Informateur Kim Putters adviseert PVV, VVD, NSC en BBB om inhoudelijk te gaan praten over onder andere stikstof, natuur, water, landbouw, visserij en voedselzekerheid, als een van de kernonderwerpen.

Na vier weken praten met verschillende partijen is informateur Putters tot de conclusie gekomen dat een ‘programkabinet’ met steun van PVV, VVD, NSC en BBB kans van slagen heeft. Nu is het tijd om het over de echte plannen te gaan spreken. Nederland heeft namelijk heel wat problemen die om een oplossing van de nieuwe regering wachten. Het landbouwbeleid is daar een van, naast onderwerpen als asiel, zorg, volkshuisvesting en (internationale) veiligheid.

Putters over landbouw

En als het over internationale zaken gaat, noemt Putters ook de landbouw. In het eindverslag schrijft hij: “Nederland heeft door zijn ligging, positie en technologisch geavanceerde en duurzame bedrijfsleven en landbouw een bovengemiddeld belang bij het actief benutten, respecteren en onderhouden van deze kaders en bilaterale betrekkingen met belangrijke partners.”

Lees verder onder het kader

Putters adviseert kabinet met ‘programakkoord’ op hoofdlijnen

Afspraken over deze onderwerpen komen dan in een ‘programakkoord’ of een ‘regeerprogramma’ te staan. Het kabinet bestaat dan, in de visie van Putters, voor de helft uit ministers met een binding met de regeringspartijen en voor de andere helft uit mensen met een andere politieke kleur of andersoortige ervaring, bijvoorbeeld uit het bedrijfsleven.

De informateur ziet noodzaak tot ‘consistent en betrouwbaar beleid’, iets wat veel boeren waarschijnlijk met hem eens zullen zijn. Putters schrijft: ‘Politieke compromissen kunnen tijdens een onderhandeling een goede uitruil of uitkomst lijken te zijn, maar als het resultaat in de praktijk onuitvoerbaar blijkt zijn we steeds terug bij af.’

Volgende week woensdag debatteert de Tweede Kamer over hoe het verder moet met de formatie.

Reacties

Beheer
WP Admin