Foto: ANP AlgemeenNieuws

Provincie Zuid-Holland reserveert € 2 miljoen voor zomerschade ganzen

De Provincie Zuid-Holland heeft € 2 miljoen gereserveerd voor boeren en grondeigenaren in Zuid-Holland die overlast ondervinden van ganzen.

Het college van Gedeputeerde Staten gaat ervan uit dat dit bedrag maximaal nodig is om schade door ganzen in de zomer te voorkomen en waar nodig te vergoeden. Het gaat om een incidenteel bedrag voor een overgangsperiode van 2017 tot 2019.

Beheer
WP Admin