Een Brandrood Vechtdalrund op vleesveebedrijf Erve Vechtdal. De grond is in pacht van Staatsbosbeheer. - Foto: Ronald Hissink AlgemeenNieuws

Piet Adema: binnen week pachtakkoord

Pachters en verpachters moeten binnen een week met een pachtakkoord komen. Lukt dat niet, dan zal landbouwminister Piet Adema zijn eigen koers varen richting nieuwe pachtwetgeving. Dat zei de minister gisteren in een overleg met de Tweede Kamer.

Adema zegt dat hij de organisaties van pachters en verpachters gemaand heeft voor 15 juni met een convenant te komen. “Ik wil voor de zomer helderheid. Komt die er niet, dan ga ik zelf door met het herzien van de pachtwetgeving. Ik heb een aantal eisen. Als die niet worden ingewilligd in een convenant, dan komt het in wetgeving.”

Nieuwe pachtwet

Op het ministerie wordt op dit moment al gewerkt aan een nieuwe pachtwet. Die is in voorbereiding sinds het ministerschap van Carola Schouten. Als de pachtpartijen tot overeenstemming komen, dan zal ook dat akkoord in herziene wetgeving moeten worden verwerkt. Intussen hebben GroenLinks en VVD in de Tweede Kamer aangekondigd met wetgeving te willen komen als dat nodig is.

Adema zegt dat in de nieuwe wet ook ruimte moet zijn voor eisen aan duurzaamheid. Verduurzaming van de landbouw is een van de onderwerpen die op de agenda staan bij de gesprekken over het Landbouwakkoord. De minister wil de afspraken in het Landbouwakkoord ‘synchroniseren’ met de aanpassingen in de pachtwet.

Mogelijk ook duurzaamheidscertificaten

Mogelijk komt in de pachtwet ook de optie om te werken met duurzaamheidscertificaten. Die worden nu ook al door het Rijksvastgoedbedrijf bij de gunning van pachtgronden erkend. VVD en GroenLinks vragen om ook andere overheden en grondeigenaren met dit soort duurzaamheidscertificaten te laten werken. Pachters met een certificaat krijgen dan voorrang bij de gunning.

De Tweede Kamer vindt dat er nu lang genoeg is gewacht met de herziening van de pachtwet. ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis stelde vast dat Adema’s voorgangers Schouten en Staghouwer de wet al aankondigden. Het is volgens hem nu tijd de wet in te dienen en die niet langer aan te kondigen. De minister kan niet beloven dat dit nog dit jaar lukt, maar hij wil er wel spoed achter zetten.

Doel van de nieuwe wetgeving is onder meer om zwarte en grijze pacht tegen te gaan. De langdurige pacht moet weer de standaard worden.

Beheer
WP Admin