Foto: Bert Jansen PluimveeAchtergrond

Permanent water voor ouderdieren nog niet verplicht

Landbouwminister Carola Schouten geeft de pluimveesector nog een laatste kans om zelf met een plan te komen om de watervoorziening voor vleeskuikenouderdieren te verbeteren.

Als de sector niet op tijd met een verbeterplan komt, zal de minister zelf een beleidsregel opstellen die ervoor moet zorgen dat de beschikbaarheid van drinkwater voor vleeskuikenouderdieren verbetert.

Motie Futselaar

SP-Kamerlid Frank Futselaar diende een motie in, waarmee hij de regering oproept om het niet langer toe te staan dat vleeskuikenouderdieren niet altijd kunnen drinken. De motie haalde nét geen meerderheid. Met steun van PVV, GroenLinks, SP, PvdA, PvdD, 50Plus, Denk, SGP, Groep Krol en Van Haga stemden 73 Kamerleden voor. De regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie en Forum voor Democratie stemden tegen. Zij staan achter de route die Schouten kiest om tot een oplossing te komen.

Waterbeperking

Bedrijven met vleeskuikenouderdieren passen soms waterbeperking toe gedurende een aantal uren per dag. Dit moet morsen of teveel drinken door de dieren voorkomen, omdat dit een negatief effect heeft op de strooiselkwaliteit.

Beheer
WP Admin