Foto: Ton Kastermans AkkerbouwNieuws

Peenacademie Flevoland voor gangbaar en bio

Peentelers in Flevoland richten op 30 januari de Peenacademie op met twee ondernemersgroepen: een groep voor gangbare telers en eentje voor biologische collega‘s.

Doel van de Peenacademie is met bestaande en nieuwe kennis de teelt van peen rendabel krijgen en houden.

Lastig jaar achter de rug

Ook afgelopen teeltseizoen was het een uitdaging om in de peenteelt tot een goed resultaat te komen, schetst adviesbureau Delphy. “Rugopbouw was lastig, er was droogte in het voorjaar, een wisselende gewasstand en nattigheid vanaf de late zomer. Zomaar een aantal thema’s die aan de orde waren. Om goed in te spelen op de vraagstukken in de teelt en markt is vaak veel kennis nodig. Kennis die bij de peentelers zelf aanwezig is. Door het delen van kennis ontstaan nieuwe inzichten. Wellicht komen hier nieuwe onderzoeken en demonstraties uit voort, of vindt aanpassing van de huidige praktijk plaats.”

3 jaar Europese subsidie

De oprichtingsavond is dinsdag 30 januari 2018 vanaf 20.00 uur in de Shortgolf in Swifterbant, met diverse sprekers die de noodzaak van de academie toelichten. Delphy en vakblad v/d Grond ondersteunen de Peenacademie. Voor het project is 3 jaar Europese subsidie beschikbaar.

Een overzicht van de prijzen voor peen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin